Rekordhög transaktionsvolym under första kvartalet

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden var rekordhög under det första kvartalet i år, då fastigheter till ett värde om 42 miljarder omsattes. Det visar en sammanställning som Savills gjort.

Samtidigt som transaktionsvolymen var rekordhög var antalet genomförda affärer cirka 10 procent lägre än det historiska genomsnittet för det första kvartalet. Perioden dominerades istället av större stycke- och portföljaffärer. Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till cirka 385 miljoner, vilket kan jämföras med fjolårets genomsnittliga affärsvolym på 260 miljoner.

Under det första kvartalet var 44 procent (18 miljarder) av transaktionsvolymen crossborderaffärer, vilket tyder på ett fortsatt starkt intresse från utländska investerare. De utländska aktörerna har varit aktiva inom samtliga segment.

– Många internationella investerare tilltalas av den goda ekonomiska utvecklingen i den svenska ekonomin, en av Europas mest likvida fastighetsmarknader och osäkerheterna kring Brexit har sannolikt lett till att Sverige och Norden har blivit ett ännu mer intressant investeringsalternativ, kommenterar Peter Wiman, analyschef på Savills

Transaktioner inom segmenten kontor och lager/industri dominerade perioden. Transaktioner med kontorsfastigheter stod för 29 procent av volymen tätt följt av lager- och industrifastigheter som svarade för 28 procent. Bostäder som tidigare varit det största segmentet motsvarade strax under en fjärdedel av transaktionsvolymen. Savills konstaterar att hela två tredjedelar av bostadsvolymen var forwardaffärer – det vill säga transaktioner med ej färdigställda fastigheter.

– Vi förväntar oss att 2019 kommer att bli ett bra år ur transaktionshänseende baserat på positiva fundamenta i de flesta segment och en mycket god tillgång på kapital. Det starka intresset för logistikfastigheter kombinerat med den höga volymen under det första kvartalet pekar på att det inte är osannolikt att 2019 kan bli ett rekordår för lager- och logistikfastigheter, säger Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan