Mall of Scandinavia och Drottninggatan. Bilder: Fastighetsvärlden

Rekommendation om maxtak för besökare i köpcentrum

Fastighetsägarna har utarbetat en rekommendation om ett tak för maximalt antal besökare vid samma tillfälle i köpcentrum. Syftet är att motverka trängsel som eventuellt kan uppstå och minska smittspridningen. Rekommendationen har tagits fram utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens uppmaning om att vidta åtgärder för att minska eventuell trängsel.

Regeringen aviserade den 18 december 2020 att smittspridningen ökar kraftigt i samhället och att alla aktörer behöver genomföra åtgärder för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten meddelade att butiksinnehavare samt fastighetsägare med köpcentrum behöver identifiera ett maxantal för antalet personer som kan vistas i en butik respektive ett köpcentrum samtidigt.

– Fastighetsbranschen har under hela coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning, som tydlig information om besöksflöden, påminnelser om att hålla avstånd, distansvärdar och erbjudande om hemleverans. Vi ser att åtgärderna haft effekt och att antalet besökare till köpcentrum minskat kraftigt den senaste tiden, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen ytterligare. Därför har vi tagit fram en rekommendation kring hur ett maxtak för antalet besökare kan införas och vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att minska trängsel , säger Anders Holmestig.

– Alla aktörer behöver gemensamt ta ansvar för att minska smittspridning. Samverkan mellan butiksinnehavare, restauranger och köpcentrum är avgörande för att vi ska lyckas, avslutar Anders Holmestig.

Fastighetsägarnas rekommendationer:

  • Utifrån fastighetens förutsättningar identifiera ett maxtak för antalet samtida besökare. I allmänhet bör maxtaket utgå från 1 person per 10-20 kvadratmeter tillgänglig yta (butiksytor, allmänna ytor, restaurangytor).
  • Överväg om det är lämpligt att dela in köpcentrumet i zoner utifrån dess förutsättningar och sätta ett besöksantal utifrån faktisk kvadratmeteryta i respektive zon.
  • Använd besöksräknare för att i realtid följa hur många som befinner sig i köpcentrumet och ha en beredskap för att vidta åtgärder om antalet besökare närmar sig maxtaket.
  • Använd förebyggande åtgärder för att minska trängsel på platser där trängsel kan uppstå, exempel på sådana åtgärder kan vara slussningssystem, kösystem utomhus eller riktning av besöksflöden.
  • Använd avståndsvärdar för att påminna besökare om att hålla avstånd.
  • Samverka med butiksinnehavare för att förebygga trängselsituationer utanför butikslokaler. Tänk på att butiksinnehavarna själva ansvarar för att avgöra maximalt antal besökare i respektive butikslokal.
  • Kommunicera tider med högre respektive lägre besöksflöden på webbsidor, informationstavlor och liknande.
  • Informera om hur man som besökare tar eget ansvar genom att bara besöka köpcentrumet när man är fullt frisk, handla ensam och inte tillsammans med andra, om möjligt besöka köpcentrum på tider med lägre besöksflöden, handla under så kort tid som möjligt och använda hemleverans.

Fler Nyheter från förstasidan

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Balder och Skanska satsar vid ny playa i syd

Erik Selin: ”Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande.”

Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar

Skola hyr i tidigare Swedbankhus

Köptes som möjligt bostadsprojekt men fortsätter att locka lokalhyresgäster. Hyr ut inom tullarna i Stockholm.

Anders Lago lämnar HSB – tidigare S-topp kan ersätta

Flera föreningar står bakom en nominering till efterträdare. Valberedningen förestår dock en annan person.

Nyfosa vill busa för miljarder utomlands

Gått ihop med partner. Målet är 7 miljarder inom fem, år. ”Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar”.

JLL rekryterar fyra

Värvar från C&W, Croisette och Savills.

Öppnar flaggskeppsbutik vid Sergels torg

FV berättar om två uthyrningar direkt vid Sergels torg.

Newsec värvar två från Savills

Planerar att fortsätta växa teamet ytterligare under året.

Köper för 300 mkr i Alvik

Nära tunnelbanan. 1,6 miljoner kronor per lägenhet.

SBB i mål med köp för 9 mdr – årets största affär klar

Tagit kontroll över 97 procent. FV berättar om beståndet och att delar kan komma att säljas.

Tillbaka till förstasidan