Fastighetsägarna vill att förslaget skrotas. Foto: Riksbanken, illustration: Pixabay.

”Regeringen kan skapa en egen fastighetskris”

Paketeringsutredningens förslag på skärpta skatteregler för fastighetsförsäljningar via bolag får skarp kritik från flera håll. Fastighetsägarna menar att förslaget hotar den finansiella stabiliteten.

Ulla Werkel, skattejurist på Fastighetsägarna, är starkt kritisk till förslaget. Hon varnar för att bostadsbyggandet kommer att minska.

– Fastighetsbranschen kommer om utredningens förslag genomförs att bli överbeskattad. Färre kommer vilja investera i fastigheter och stabiliteten i det finansiella systemet hotas. Förslaget måste hamna där det hör hemma, i papperskorgen, säger hon i en kommentar.

Samtidigt som Paketeringutredningen presenterat sitt förslag arbetar regeringskansliet med att implementera ett EU-direktiv som kommer att innebära begränsningar av ränteavdrag för bolag. Ökade kapitaltäckningskrav på bankerna, genom de så kallade Baselreglerna, gör dessutom att lånekostnaderna för fastighetsbolag ökar enligt Fastighetsägarna.

– Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostnader för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas. På sikt kan det leda till att regeringen skapar en egen fastighetskris, säger Ulla Werkell.

Lantbrukarnas riksförbund är kritiska till förslaget om en generell stämpelskatt vid fastighetsbildning eftersom det försvårar fastighetssammanslagningar inom skogs- och jordbruket.

– Förslaget borde enbart förhindra förvärv som görs för att undvika skatt. Nu innebär det istället ökade transaktionskostnader med flera tiotals miljoner kronor årligen för svenska jord- och skogsbrukare. Det kommer motverka viktiga fastighetsbildningar som är en förutsättning för en nödvändig strukturomvandling inom jord-och skogsbruket, kommenterar Annika Bergman, ledamot i LRF:s förbundsstyrelse.

Andreas Adolphsson, skatterådgivare på Grant Thornton, tror att delar av förslaget kan bli svåra att tillämpa på ett rättvist sätt.

– Som skatterådgivare är förslaget om avskattning mest överraskande för mig. Det innebär i princip att beskattning sker i det bolag som säljs. Avskattning sker med utgångspunkt i marknadsvärdet på fastigheten. Genom detta får bolaget i och för sig nya skattemässiga värden, men det finns flera tillämpningsproblem. Jag är tveksam till om det överhuvudtaget går att åstadkomma en rättvis och likformig beskattning. Detta kan initialt leda till en form av retroaktiv beskattning, säger han i en kommentar.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan