Randviken räddar kvar Länsstyrelsen – bantar 25 procent

Randviken har tecknat ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad. Länsstyrelsen väljer dock att minska sin förhyrning med 25 procent. Randviken ökar dock intäkterna med 32 procent på den aktuella ytan.

Förhyrningen omfattar totalt drygt 5.000 kvadratmeter, varav cirka 4.600 kvadratmeter kontorslokaler och resterande ytor källarförråd. Den totala bashyran uppgår till drygt 7,2 mkr per år, exklusive tillägg för drift och fastighetsskatt. Det nya hyresavtalet löper till och med april 2029 och bashyran är till 100% indexreglerad under hyresavtalets löptid.

Hyran blir då drygt 1.500 kr/kvm, räknat utifrån kontorsytan

Länsstyrelsen är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten genom två förhyrningar om totalt cirka 6.600 kvadratmeter.

Genom tecknandet av det nya hyresavtalet avflyttar Länsstyrelsen cirka 1.600 kvadratmeter kontorslokaler i april 2023, vilka Randviken avser hyra ut till nya hyresgäster. Jämförelsevis innebär den nya förhyrningen att snitthyran ökar med cirka 32% avseende de ytor som Länsstyrelsen fortsätter hyra.

I samma fastighet har Randviken nyligen, på oförändrade villkor, förlängt ett hyresavtal med Region Värmland avseende en total yta om cirka 3.900 kvadratmeter med en bashyra om cirka 5,7 mkr. Hyresavtalet med Region Värmland löper till och med mars 2029 och är till 100% indexreglerat.

Genom de nya förhyrningarna ökar den genomsnittliga viktade avtalslängden för fastigheten som helhet från 1,9 år till 6,2 år.

– Vi är mycket glada över att två av Randvikens största hyresgäster, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland, trivs i sina lokaler och har gett oss ett långt, förnyat förtroende som hyresvärd. Genom det gröna hyresavtalet med Länsstyrelsen fördjupar vi ytterligare vårt gemensamma arbete kring hållbarhetsfrågor i fastigheten, vilket är en prioriterad del av Randvikens förvaltningsstrategi. Samtidigt lämnar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvm av moderna och flexibla lokaler som möjliggör ytterligare värdeskapande för Randviken, säger Jakob Paljak, COO Randviken.

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Tillbaka till förstasidan