Prologis: Brist på tillgänglig logistikmark stor utmaning

Bristen på tillgänglig mark ses redan i dag som en utmaning för logistikbranschens tillväxtmöjligheter, det visar en ny rapport från Prologis. Ur ett svenskt perspektiv är det mest tydligt i Stockholmsområdet, menar Prologis svenska vd Gunnar Gillholm.

Enligt det internationella logistikfastighetsbolaget Prologis nya rapport, som FV tagit del av, kommer bristen på tillgänglig mark göra det svårt att möta användarnas framtida behov.

Nya regleringar och en befolkning som växer utåt från stadskärnor har pressat nya logistikfastigheter längre ut i periferin.

Avståndet skapar en utmaning för användare som vill uppfylla konsumenternas förväntningar på snabba leveranser.

Transportkostnaderna måste räknas in, menar Prologis. Transporter utgör ungefär 50 procent av kostnaderna i leveranskedjan jämfört med bara 5 procent för logistikfastigheter.

Även stigande mark- och byggkostnader begränsar utveckling av nya logistikfastigheter.

Prologis Research uppskattar att ersättningskostnaderna har ökat med nästan 60 procent under de senaste fem åren,  15 procent enbart under 2021.

Samtidigt begränsas utvecklingen i områden med god tillgång på mark av brist på arbetskraft.

Dagens moderna och tekniska lagerfunktioner är komplexa och kräver en mer kvalificerad arbetskraft, exempelvis ingenjörer för automatiserade lagerlösningar.

Samtidigt kräver e-handeln runt tre gånger så mycket arbetskraft som en traditionell lagerverksamhet och som har en omsättning som är ungefär fyra gånger högre än andra verksamheter.

– Rapporten pekar på en rad globala utmaningar i att möta den ökande efterfrågan på attraktiva logistikfastigheter, kommenterar Prologis svenska vd Gunnar Gillholm.

Samma trender finns även i Sverige i varierande grad, menar han.

– Men är kanske mest uttalade i Stockholmsregionen. Där har den starka efterfrågan på välplacerad logistikyta resulterat i historiskt låga vakansgrader. Samtidigt är bristen på utvecklingsbar markyta i citynära lägen stor idag, med en ökande priskonkurrens kring etableringarna som följd.

Gillholm menar vidare att bristen på mark i Stockholmsregionen sannolikt innebär att det skulle vara svårt ta emot en större internationell logistikintensiv aktör.

– Stockholm med kranskommuner bör därför börja se över möjligheterna att frigöra mer mark för logistik.

Enligt rapportens slutsats kommer bristen på tillgängliga logistikytor sannolikt att kvarstå på många platser.

Så även om det stigande värdet på välplacerade och väldesignade byggnader kommer att motivera kreativa fastighetslösningar – som till exempel flervåningsanläggningar eller omvandlingar från andra användningstyper – kommer de strukturella förändringarna inom branschen som, Prologis beskriver, sannolikt göra det svårt att möta användarnas framtida behov.

Rapporten är författad av Prologis interna research-avdelning och informationsinhämtningen baseras på bolagets verksamhet  i 19 länder

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan