Prisma får grönt ljus för projekt i Kungens Kurva

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har lämnat ett positivt planbesked avseende fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva. Beslutet är första steget i ett långsiktigt samarbete där Huddinge kommun och Prisma Properties ska bidra till att utveckla framtidens handelsplats i Kungens Kurva.

Annons

Fastigheten Segmentet 1 ligger på Månskärsvägen 1 i Huddinge, ”bakom” Heron City.  Fastigheten innehåller 31.000 kvm lokaler.

I slutet av mars förvärvade Prisma Properties fastigheten Segmentet 1 i samband med en apportemission som innebar att Bonnier Fastigheter Invest klev in som delägare. Drygt två månader senare, den 5 juni, lämnade kommunstyrelsen i Huddinge ett positivt planbesked.

– Beslutet ligger helt i linje med vår vision att modernisera den nuvarande handelsplatsen med en inriktning på dagligvaror och lågprishandel. Vi är glada över den positiva respons vi har fått från både Huddinge kommun och ledande lågprisaktörer som vill vara med och bidra till den långsiktiga utvecklingen av handelsplatsen i Kungens Kurva, säger Fredrik Mässing, vd på Prisma Properties.

Lågprishandeln var den sektor som stod för flest antal butiksöppningar under 2022 och det finns ett stort intresse från ledande lågprisaktörer att etablera sig på nya orter runt om i Sverige. Huddinge kommun bedömer att nyetableringen i Kungens kurva kommer att generera ett stort antal arbetstillfällen.

– Den här etableringen går i linje med Huddinge kommuns vision om att utveckla handeln i Kungens Kurva för att göra området ännu mer attraktivt. Med utvecklingen som sker i området, stora infrastruktursatsningar, nya bostadsområden och ökad tillgänglighet, ser vi mycket positivt på möjligheten till både handel och arbetstillfällen som Prisma Properties satsning medför, säger Emil Högberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun.

Den aktuella fastigheten.

Fastigheten Segmentet 1 planlades på 1970-talet för kontor och industri och den första verksamheten på platsen var ett tryckeri. Under åren har olika verksamheter varit inrymda i fastighetens enda byggnad. De senaste åren har stora delar av byggnaden stått outhyrt. År 2007 gjordes en planändring som medgav handel med en bruttoarea om 10.800 kvm vilket motsvarade en del av bottenplanet i byggnaden. Delar av denna byggrätt har utnyttjats för byggvaruhandel. År 2013 gjordes ytterligare en planändring som medgav en större andel handel med en bruttoarea om totalt 18.300 kvm och del av fastigheten reserverades för att möjliggöra för en framtida Spårväg syd.

Tidigare plan, för projektet Orangeriet.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan