Prime tar det säkra framför det osäkra

Annons

Prime Living tvingas rabattera köpeskillingen för det fastighetsprojekt på Irland som man tecknat avtal om att sälja. Köpeskillingen sätts ned med 8% efter att en stämning inlämnats. För Prime Living, som har en tuff likviditetssituation var den snabba uppgörelsen med köparen ändå välkommen och man avser nu att undersöka om talan kan föras mot motparten i stämningsansökan för den skada som man åsamkats.

Det var en dryg vecka före jul som Prime Living meddelade att man ingått avtal om försäljning av bolagets fastighet i Sandyford, Dublin på Irland till Atlas Limited Parnership för en köpeskilling om 18,5 miljoner euro, cirka 193 mkr.

Men innan planerat tillträde den 20 december blev det känt att ett rättsligt förfarande inletts i Irish High Court av en tidigare budgivare på fastigheten. Talan riktas mot Prime Livings JV Partner och Prime Livings helägda dotterbolag Prime Living International AB, vilka är de bolag som äger Prime Living Sandyford.

För att undvika att försätta sig i en akut likviditetssituation och för att frigöra medel för fullgörande av åtaganden i närtid gentemot sina fordringshavare kom Prime Living och Atlas överens om en justering av avtalet med innebörden att Atlas accepterar tillträde, trots den rättsliga talan som inlämnats, mot en köpeskillingsreduktion. Köpeskillingen enligt tilläggsavtalet är 16,9 miljoner euro, cirka 177 mkr

Nu är tillträde genomfört och den justerade köpeskillingen är deponerad på Irland på ett konto i bolagets namn. Så snart likviden har överförts till Sverige kommer Prime Living genomföra betalningar till aktiägarlångivarna i enlighet med sin rekapitaliseringsplan.

– Jag kan konstatera att vi har genomfört en mycket viktig del i vår rekaptaliseringsplan och undanröjt hotet mot fortsatt drift, säger Prime Livings VD Lars Wikström.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan