Ilija Batljan.

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

Nyligen noterade PPI, med Ilija Batljan som vd, har visat sina siffror för första gången som börsbolag. Bolaget ser förvärvsmöjligheter.
– PPI har en av de starkaste balansräkningarna bland Nordens fastighetsbolag, säger vd Ilija Batljan,

Annons

Public Property Invest, PPI, ringdes in på börsen i Oslo 29 april. Bolaget har gått starkt på börsen den senaste veckan. Efter att ha handlats på 14,50 inledningsvis och legat stabilt där har kursen stuckit upp till 16,50 under den senaste veckan,

PPI äger 61 fastigheter varav 92 procent av hyresintäkterna kommer från skattefinansierade verksamheter. Fastighetsvärdet är 9,85 miljarder kronor.

Några av nyckeltalen från PPI:s första halvår:

  • Hyresintäkterna steg med 8 procent, till 312 miljoner NOK (289).
  • LTV förstärktes, till 40,2 från 64,9 vid årsskiftet.
  • Resultat före skatt:  -203 miljoner (-290).

Driftsöverskott för första halvåret 2024 var 279 miljoner NOK med en NOI-marginal på 89,4%. EBITDA (justerat för engångskaraktär
administrativa kostnader) uppgick till 263 miljoner och netto
intäkter från fastighetsförvaltning på 129 miljoner norska kronor. Årligt netto intäkt från förvaltning per aktie beräknas till 1,49 NOK.

Ilija Batljan kommenterar:

– PPI har en av de starkaste balansräkningarna bland Nordens fastighetsbolag. Löpande nettoskuld/EBITDA är 7,8 gånger. Nettoskulden i förhållande till totala tillgångar var 40,2 procent och EPRA LTV 45,5 procent vid utgången av första halvåret 2024. Samtliga lån med nära utgående löptider har förlängts och 70 procent av räntan utgifter på koncernens skulder är antingen emitterade till fasta räntor eller har säkrats.

Batljan fortsätter:

– PPI levererar ett starkt operativt resultat. Efter börsintroduktionen och kapitalanskaffningen har vi en stark balansräkning och tillgänglig likviditet. Våra värderingar har kommit ner till historiskt låga nivåer. PPI har gjort värdejusteringar av cirka 22 procent sedan toppen, vilket är betydligt mer än många inom fastighetsbranschen gjort.

Om framtiden säger Batljan, utöver att han understryker att han endast är ”tillfällig” vd:

– Över de senaste månaderna har vi också identifierat en bra pipeline
av möjliga transaktioner för att ytterligare växa företaget, såväl i Norge som i resten av Norden. Räntorna ligger i topp eller nära det. Värderingen ligger i botten eller nära. Finansiering finns tillgänglig, och marknadsförhållanden inom fastigheter i Norden har successivt förbättrats de senaste månaderna. Lägre räntor och sjunkande riskpremier leder till lägre finansiella kostnader och högre fastighetsvärden på sikt. Med vår starka balansräkning och vårt erfarna team har vi bör kunna ta pole position när det gäller att konsolidera norska projektsyndikatmarknaden.

– Jag ser fram emot att leverera.

PPI, med Ilija Batljan i spetsen, inringt vid børsen i Oslo under måndagsmorgonen.

Fler Nyheter från förstasidan

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Tillbaka till förstasidan