Postens Pensionsstiftelse ska sälja för 3 Mdr

Annons

Postens Pensionsstiftelse avser att väsentligt öka andelen aktier och andra värdepapper i sin investeringsportfölj för att förbättra balansen i den. Totalt finns där tillgångar om ca 9 miljarder och nu planeras en försäljning av fastigheter som kan inbringa omkring 3 miljarder. Exklusiv rådgivare till pensionsstiftelsen i försäljningsprocessen är D Carnegie AB, som genomförde en liknande stor transaktion av Telaris åt Telia förra året. Tidplanen säger att fastigheterna ska avyttras under 1999, gärna innan sommaren. De fastigheter som ska säljas fördelar sig på nio brevterminaler och sex paketterminaler. Bland de förstnämnda finns Tomteboda och Årstaterminalen i Stockholm. Övriga terminaler finns i Sundsvall, Norrköping, Västerås, Alvesta, Linköping, Malmö och Göteborg. Paketterminalerna finns i Ånge, Nykvarn, Borlänge, Malmö, Borås och Jönköping. För att säkra driften av Postens verksamhet i fastigheterna har långa hyresavtal tecknats, de har en genomsnittlig löptid på åtta år. Bolag inom Postkoncernen svarar för 97 procent av de totala hyresintäkterna om ca 330 Mkr. Driftnettot uppskattas till nära 300 Mkr. Den totala ytan av beståndet uppgår till ca 355000 kvm. Pensionsstiftelsen har som uppgift att trygga Postens pensionsåtaganden. Under 1998 avyttrade stiftelsen kv Blåmannen i centrala Stockholm för nära en miljard kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan