Positivt kassaflöde för SSM

SSM har släppt sin finansiella rapport för Q1 2020.

Under Q1 har bolaget lyckats få ett positivt kassaflöde, bland annat efter att ha sålt projektet Bromma Square. Även resultatet för kvartalet är positivt.

Vd Mattias Lundgren kommenterar:

– Under Q1 2020 har SSMs tydliga fokus på att generera positiva kassaflöden och stärka balansräkningen gett effekt. Via fler strategiska affärstransaktioner har SSM frigjort investeringskapacitet och resurser till projekt i närtid. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 13,7 MSEK (-32,0) vilket finansierade genomförda investeringar. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 0,8 MSEK (-12,4), där framförallt tillträden i bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog positivt till resultatet och balanserade upp kostnader för försäljning och administration. Hyresrättsprojektet Täby Turf bidrog till en betydande ökning av nettoomsättningen, dock har ingen resultatavräkning skett i projektet till följd av projektets tidiga skede.

Han kommenterar vidare Corona-pandemins inträde på marknaden .

– SSM har idag en projektportfölj som ger god möjlighet till framtida värdeskapande och en stärkt finansiell ställning. Betydelsen av stabilitet i såväl projekt som finanser har blivit ännu tydligare när pandemin covid-19 slog till med kraft i mars 2020. SSM:s pågående projekt i produktion påverkas i dagsläget inte i någon större utsträckning

Nyckeltal och sammanfattning januari – mars 2020

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf.
  • Rörelseresultat förbättrades och uppgick till 0,8 MSEK (-12,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 6,6 MSEK respektive 6,4 MSEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (‑32,0), varav avyttringen av Bromma Square Q4 2019 tillförde bolaget 42,9 MSEK under Q1 2020.
  • Avtal tecknade om försäljning av hälften av aktierna i hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters respektive samarbete avseende bostadsrättsprojektet Järnet i Bromma, till ett sammanlagt belopp om 34,0 MSEK, varav 0,5 MSEK har tillförts bolaget under kvartalet.
  • Avsiktsförklaring tecknad avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers.
  • Bolagets utestående obligationslån som motsvarar 369,0 MSEK förlängdes med två år, fram till maj 2022. Amortering avses ske med minst 161,4 MSEK under 2020.
  • Bolagets finanschef Ola Persson tillträdde rollen som CFO den 1 mars 2020 och affärsutvecklingschef Erik Lemaitre, tillika medlem av koncernledningen, lämnade bolaget i april.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • SSMs företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades i början av april 2020, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Antalet aktier och röster ökade med 19 626 271 stycken. Utspädningseffekten uppgick till 33,3 procent.
  • Bostadsrättsprojektet Täby Market har återlämnats till Täby kommun av kommersiella skäl och cirka 8,7 MSEK i erlagd handpenning kommer återbetalas till SSM under Q2 2020.
  • Till följd av SSMs omställning till utveckling av hyresrättsprojekt avser bolaget att minska antalet medarbetare inom marknads- och säljorganisationen. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 MSEK och belastar Q2 2020 med cirka 3,3 MSEK i omstruktureringskostnader. Som en konsekvens av att covid-19 påverkat marknadsförutsättningarna avser SSM även införa korttidsarbete för delar av bolagets verksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 med avtal om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Tillbaka till förstasidan