Positiva svar kring planer på Söder

2 500 bostäder och 100 000 kvm kontor vid Masthamnen. Fastighetsvärlden berättade i maj om Centerpartiets planer för ett nytt bostadsområde med 2 500 bostäder och 100 000 kvm kontor vid Masthamnen på östra Södermalm, vid och nedanför Fåfängan. Dessutom föreslogs en överdäckning av Stadsgårdsleden vid Londonviadukten.

Svar har inkommit från remissinstanserna. Stadsledningskontoret är positivt och konstaterar att det finns flera ytor inom hamnområdet som lämpar sig för exploatering för annat än hamnverksamhet. Man konstaterar även att en överdäckning bör utredas. Dock konstaterar man att det finns områden som i dagsläget är mer lämpade för bostäder.

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden är positiva till att utveckla platsen till en ny stadsdel. Man skriver dock att arbetet inte bör påbörjas förrän allra tidigast då detaljplanen för Södra Värtan har vunnit laga kraft.

Södermalms stadsdelsnämnd är positiv. Stockholms Stadshus AB ger tummen ner och konstaterar att det är ett dyrt projekt. Stockholms Handelskammare är negativt inställd och vill värna hamnverksamheten. Finansborgarrådet Karin Wanngårds skriver att det är viktigt att ta hänsyn till sjöfartens behov, men konstaterar vidare att det är positivt att kajer utvecklas och görs tillgängliga för stockholmarna.

Motionären, Karin Ernlund (C), anser vidare att ny tunnelbanestation i Sofia kommer att möjliggöra goda kollektivtförbindelser till den föreslagna nya stadsdelen. Hon vill uppdra åt exploateringsnämnden att inleda en arkitekttävling för en ny stadsdel vid Masthamnen.

Fastighetsvärlden 2017-02-24

Fler Nyheter från förstasidan

Rik privatfamilj vill köpa

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nytt miljardköp i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Tillbaka till förstasidan