Peabs resultat 74 Mkr efter ”frisering”

Peabs resultat efter finansnetto uppgår till 74 Mkr (71). Rörelseresultatet i entreprenadverksamheten har förbättrats väsentligt och uppgår till 145 Mkr (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,5 procent (1,1). Det som belastar resultatet är som tidigare känt förlusten på 260 Mkr från Romeriksporten som behandlas som en jämförelsestörande post. Som positiva poster står där vinsten från försäljning av BPA-aktier samt delar av överskottsmedel från SPP. Så gott som inget annat bolag har valt att ta upp de sistnämnda medlen i sina delårsresultat. Genom sin ”frisering” blir nettot av jämförelsestörande poster -15 Mkr. Sedan tidigare har Peab uttalat att aktieinnehavet i Wihlborgs ska säljas vid lämplig tidpunkt. Företaget säger nu att också innehavet i Oskarsborg ska avvecklas successivt. Arbetet med detta har intensifierats och en avvecklingsplan är under utarbetande.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Här öppnar Ikea fyra nya

En fastighetsägare har lyckas teckna hela tre kontrakt med möbeljätten.

Svalde Datcha – nu uppköpt för 8,1 miljarder

Miljardaffär i data om fastighetsmarknaden.

SBB tar tydlig position i Arlandastad Group

Kliver in redan nu  innan den planerade börsintroduktionen och får samtidigt möjlighet till framtida förvärv ur portföljen.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Kan bygga 32 våningar högt hus i attraktivt kommunikationsläge.

Bostadsfonden köper bostäder i centrala Malmö

Priset för bostadshusen motsvarar 37.000 kronor per kvm.

Swiss Life växer i Norden genom förvärv

Förvärvar affärsområde från tung aktör inom fastighetsfonder.

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Odd Molly i nytt förvärv för 400 mkr

Lån, säljarrevers och riktad nyemission ska finansiera det förvärv Odd Molly tecknat en avsiktsförklaring om.

Serneke tar fram vinster via nytt jv-bolag med Balder

Säkerställer utvecklingen av en stor del av Karlastadens utveckling via samarbetet.

Avalanche Studios hyr av Klövern i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1.370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Wallenstam säljer för miljarden i Uppsala

Internationell fond med fokus på bostäder i europeiska storstäder köper.

Folksam köper kontorshus för 2,3 miljarder

Efter fem års innehav avyttrar en internationell aktör fastigheten på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan