Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Det blir Peab som ska genomföra de projektmöjligheter för främst bostäder som Sagax tagit fram för sin fastighet i Veddesta, Järfälla. Det handlar om ett höghus om upp till 32 våningar som även ska bli en hub för kollektivtrafiken.

Peab har tecknat avtal med Sagax om att förvärva Veddesta 1:13 i Järfälla kommun. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 201 mkr och för det erhåller Peab byggrätter för 55.000 kvm ljus BTA.

Nordanö var säljrådgivare till Sagax.

Den lagakraftvunna detaljplanen är flexibel och möjliggör utveckling av såväl bostadsrätter som hyresrätter om totalt cirka 700 bostäder samt en del kommersiell verksamhet.

Detaljplanen medger bland annat att ett 32 våningar högt hus byggs i det ena kvarteret här. Den byggnaden ska uppföras intill den nya Veddestabron och kommer tillsammans med den övriga bebyggelsen Peab kan uppföra där ligga alldeles intill en knutpunkt för kollektivtrafiken.

Utöver köpeskillingen ingår i förvärvet åtaganden i exploateringsåtgärder motsvarande cirka 100 mkr. I huvudsak avser det förberedelser för kollektivtrafik.

Transaktionen är villkorad av att Sagax ingår genomförandeavtal med Trafikförvaltningen. Villkoret bedöms kunna uppfyllas under tredje kvartalet 2021 och därefter kan Peab tillträda fastigheten.

Sagax förvärvade fastigheten 2007 och köpte samtidigt även en tomträtt i Bredäng, Stockholm. Bägga dessa anläggningar var då uthyrda på långa avtal till Kindwalls som sålde och servade Fordbilar. De senaste åren är det Riddermarks bil som hyrt fastigheten i Järfälla.

– För oss som samhällsbyggare är den här möjligheten till stadsutveckling i Veddesta i Järfälla kommun naturligtvis mycket glädjande. Vi bidrar till utbudet av olika boendeformer genom att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter, samtidigt som vi planerar för möjligheter till viss service och kommersiell verksamhet i området. Den här affären ger även uppdrag till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Inom Sagax kvarter i Barkarby planeras för entré till Stockholmsregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. Visionsbild: White Arkitekter/Sagax

Exploateringsavtalet mellan Järfälla och Sagax omfattar två kvarter i Barkarby om totalt 55 000 kvm BTA och ger Sagax möjlighet att utveckla bostäder, kommersiella lokaler, kontor och hotell. Visionsbild: AIX Arkitekter/Järfälla kommun.
På platsen idag finns bland annat Riddermarks Bil. Foto: Fastighetsvärlden.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Tillbaka till förstasidan