Peab höll uppe bostadsresultatet

Något högre omsättningen men lite svagare resultat är facit för Peabs 2022. Orderstocken för 2023 är i nivå med fjolårets.

Annons

Peab kunde öka sin nettoomsättning under 2022 till 63.135 mkr, en ökning med 5 procent. Men ökningen förklaras till en betydande del av ökade materialkostnader etc. Rörelseresultatet minskade istället till 2.741 mkr (3.098) och marginalen minskade till 4,2 procent (5,2).

Affärsområde bygg levererade ett rörelseresultat om 629 mkr (711) vilket innebar en marginal om 2,2 procent (2,6).

Affärsområde anläggning levererade ett rörelseresultat om 494 mkr (471) vilket innebar en marginal om 3,3 procent (3,3).

Affärsområde bygg levererade ett rörelseresultat om 747 mkr (938) vilket innebar en marginal om 3,5 procent (5,0).

I Peabs projektutveckling fortsatte bostadsutvecklingen att leverera riktigt bra med 940 mkr i rörelseresultat (1.006), vilket innebar en marginal om 11,5 procent (11,2). Den övriga fastighetsutvecklingen gav 187 mkr i rörelseresultat (231).

Antalet produktionsstartade bostäder i brf- eller med äganderätt störtdök dock under det fjärde kvartalet till 130 stycken, att jämföra med 895 stycken motsvarande kvartal 2021. Peab hade vid årsskiftet 4.539 bostäder i produktion, ett par hundra färre än ett år tidigare. Andelen sålda bostäder i produktion uppgår till 69 procent (76).

I Peabs produktion av hyresrätter  var minskningen av igångsättning inte alls lika stor, även om det var en minskning. Bolaget hade vid årsskiftet 1.179 bostäder i produktion, vilket faktiskt är en ökning från de 922 som var i produktion ett år tidigare. Andelen sålt av detta är 66 procent (91).

Ur Peabs bokslut samt q4:

Januari – december 2022
·       Nettoomsättning 63.135 mkr (60.026)
·       Rörelseresultat 2.741 mkr (3.098)
·       Rörelsemarginal 4,3 procent (5,2)
·       Resultat före skatt 2.670 mkr (3.076)
·       Resultat per aktie 6,98 kr (8,50)
·       Orderingång 53.259 mkr (55.848)
·       Orderstock 44.389 mkr (45.318)
·       Kassaflöde före finansiering -1.955 mkr (3.041)
·       Nettoskuld 6.899 Mkr (2.404)
·       Nettoskuldsättningsgrad 0,5 (0,2)
·       Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (5,00) per aktie
Oktober – december 2022
·       Nettoomsättning 17.048 mkr (17.520)
·       Rörelseresultat 853 mkr (1 246). I jämförelsekvartalet ingick återbetalning av AGS-premier om 179 mkr
·       Rörelsemarginal 5,0 procent (7,1)
·       Resultat före skatt 818 mkr (1.240)
·       Resultat per aktie 1,89 kr (3,62)
·       Orderingång 10.455 mkr (14.443)
·       Kassaflöde före finansiering -897 Mkr (2.465)

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan