Peab höll uppe bostadsresultatet

Något högre omsättningen men lite svagare resultat är facit för Peabs 2022. Orderstocken för 2023 är i nivå med fjolårets.

Peab kunde öka sin nettoomsättning under 2022 till 63.135 mkr, en ökning med 5 procent. Men ökningen förklaras till en betydande del av ökade materialkostnader etc. Rörelseresultatet minskade istället till 2.741 mkr (3.098) och marginalen minskade till 4,2 procent (5,2).

Affärsområde bygg levererade ett rörelseresultat om 629 mkr (711) vilket innebar en marginal om 2,2 procent (2,6).

Affärsområde anläggning levererade ett rörelseresultat om 494 mkr (471) vilket innebar en marginal om 3,3 procent (3,3).

Affärsområde bygg levererade ett rörelseresultat om 747 mkr (938) vilket innebar en marginal om 3,5 procent (5,0).

I Peabs projektutveckling fortsatte bostadsutvecklingen att leverera riktigt bra med 940 mkr i rörelseresultat (1.006), vilket innebar en marginal om 11,5 procent (11,2). Den övriga fastighetsutvecklingen gav 187 mkr i rörelseresultat (231).

Antalet produktionsstartade bostäder i brf- eller med äganderätt störtdök dock under det fjärde kvartalet till 130 stycken, att jämföra med 895 stycken motsvarande kvartal 2021. Peab hade vid årsskiftet 4.539 bostäder i produktion, ett par hundra färre än ett år tidigare. Andelen sålda bostäder i produktion uppgår till 69 procent (76).

I Peabs produktion av hyresrätter  var minskningen av igångsättning inte alls lika stor, även om det var en minskning. Bolaget hade vid årsskiftet 1.179 bostäder i produktion, vilket faktiskt är en ökning från de 922 som var i produktion ett år tidigare. Andelen sålt av detta är 66 procent (91).

Ur Peabs bokslut samt q4:

Januari – december 2022
·       Nettoomsättning 63.135 mkr (60.026)
·       Rörelseresultat 2.741 mkr (3.098)
·       Rörelsemarginal 4,3 procent (5,2)
·       Resultat före skatt 2.670 mkr (3.076)
·       Resultat per aktie 6,98 kr (8,50)
·       Orderingång 53.259 mkr (55.848)
·       Orderstock 44.389 mkr (45.318)
·       Kassaflöde före finansiering -1.955 mkr (3.041)
·       Nettoskuld 6.899 Mkr (2.404)
·       Nettoskuldsättningsgrad 0,5 (0,2)
·       Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (5,00) per aktie
Oktober – december 2022
·       Nettoomsättning 17.048 mkr (17.520)
·       Rörelseresultat 853 mkr (1 246). I jämförelsekvartalet ingick återbetalning av AGS-premier om 179 mkr
·       Rörelsemarginal 5,0 procent (7,1)
·       Resultat före skatt 818 mkr (1.240)
·       Resultat per aktie 1,89 kr (3,62)
·       Orderingång 10.455 mkr (14.443)
·       Kassaflöde före finansiering -897 Mkr (2.465)

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan