Peab förvärvar Primus från Oscar Properties

Peab förvärvar del av fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm av Oscar Properties till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner kronor. På fastigheten finns en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage.

Tango var rådgivare till säljaren.

Oscar Properties köpte nyligen ut jv-partnern Starwood och blev därmed helägare till fastigheten. Den förväntade vidareförsäljningen är nu alltså klar även den, till stora delar. Nu blir det Peab som tar över.

På den förvärvade delen av fastigheten på Lilla Essingen i Stockholm finns en byggrättsvolym om drygt 40.000 kvadratmeter ljus BTA (bruttoarea).

Efter affären kommer Oscar Properties fortsatt äga cirka 8.200 kvm byggrätter inom Primus som man avser att sälja vidare. Det underliggande fastighetsvärdet för Primus, efter denna affär, uppgår till cirka 1.400 miljoner kronor, enligt Oscar Properties, alltså för det sålda och det lilla kvarvarande.

Affären innebär ett likviditetstillskott om 50 msek till Oscar Properties och när hela byggrättsbeståndet har avyttrats tillkommer ytterligare cirka 240 msek. Affären förväntas få en positiv skatteeffekt om 20 msek som redovisas under 2022.

Oscar Properties köpte kvarteret Primus från Vasakronan för 920 miljoner kronor. Affären gjordes upp i slutet av 2014. Tillträdet ägde rum långt senare. Vid affären fanns 26.000 kvm kontorslokaler i fastigheten. Vasakronan hade jobbat fram byggrätter för 42.000 kvm bostäder.

– Vi är väldigt glada över affären som frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter”, säger Oscar Engelbert vd på Oscar Properties.

De 8.200 kvm som återstår i Oscar ägo är enligt uppgift till Fastighetsvärlden redan avyttrade även dessa. OP vill inte kommentera mer kring detta.

Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

Övriga byggherrar i Primusområdet, på västar sidan av Essingeleden/E4:an, är Wästbygg och kommunala Svenska Bostäder.

Totalt ska det bli cirka 600 nya bostäder. Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018.

Så här har fastigheten på Lilla Essingen, i Stockholms innerstad, sett ut de senaste decennierna. Framöver kommer allt på den västra sidan av Essingeleden/E4:an se helt annorlunda ut.
Fastigheten Primus 1 avser den del av Lilla Essingen som ligger väster om Essingeleden.

 

Fastigheten Primus på Lilla Essingen. Bild: Fastighetsvärlden.
Situationsplan över Primusområdet. Utöver det som Oscar sålt till Peab och det som bolaget har kvar finns det även markanvisningar för Svenska Bostäder och Wästbygg.
Wästbygg har markanvisning för cirka 90 bostadsrätter som är fördelade i fyra byggnader. Alla belägna i direkt anslutning till Mälarens strand. Illustration: Arkitema Architects.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2023

Den 21 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Uppsalamarknaden 2023. Det äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Restauranger öppnar under Guldbron

Alessandro Catenacci: ”Ett kanonläge”.

Miljardaffär med kontor i Stockholm

Har uppgraderat kontorslokalerna men fortfarande betydande vakanser. FV berättar om pris och köpare.

Tillbaka till förstasidan