Pandox härdar ut tuff marknad

Efter en höst med något ökande hotellintäkter innebar nya restriktioner ett nytt tufft kvartal för Pandox.

Resultatet för Pandox första kvartal 2021 visar på en minskning av intäkterna i fastighetsförvaltningen med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Med intäkterna från operatörsverksamheten inräknade så minskade  de totala intäkterna med 41 procent.

En snabb jämförelse med sista kvartalet 2020 visar att intäkterna i fastighetsförvaltningen då var något högre, 570 mkr jämfört med 554 mkr nu i det första kvartalet 2021.

Det var nya restriktioner som infördes som påverkade återhämtningen av hotellmarknaden, men Pandox bedömer att när väl restriktionerna minskar igen bör hotellmarknaden relativt snabbt kunna återgå till höstens nivåer och det är då även ett ökat inhemskt affärsresande som påverkar utvecklingen.

Pandox pekar på att återhämtningen på hotellmarknader i världen, som ligger längre fram i vaccineringen, ger stöd för dess uppfattning om en successiv återhämtning av hotellmarknadens i Europa.

Den positiva utvecklingen när det gäller efterfrågan på resor och hotellboende ökade först i Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland. Under det första kvartalet har dessutom den framgångsrika vaccineringen i USA tillsammans med minskade restriktioner lett till en kraftig ökning av efterfrågan i hotellmarknaden, drivet av inhemskt fritidsresande och lokalt affärsresande.

Ur delårsrappoerten:

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 554 (672) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 15 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 462 (561) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 14 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -80 (20) mkr.
  • EBITDA uppgick till 350 (538) mkr.
  • Cash earnings uppgick till 85 (262) mkr.
  • Cash earnings per aktie uppgick till 0,49 (1,43) kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 36 (-668) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 (-3,63) kronor.
  • I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -351 mkr.
  • Per 31 mars 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4.689 mkr, jämfört med 5.221 mkr per 31 december 2020

Fler Nyheter från förstasidan

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Tillbaka till förstasidan