Pandox härdar ut tuff marknad

Efter en höst med något ökande hotellintäkter innebar nya restriktioner ett nytt tufft kvartal för Pandox.

Resultatet för Pandox första kvartal 2021 visar på en minskning av intäkterna i fastighetsförvaltningen med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Med intäkterna från operatörsverksamheten inräknade så minskade  de totala intäkterna med 41 procent.

En snabb jämförelse med sista kvartalet 2020 visar att intäkterna i fastighetsförvaltningen då var något högre, 570 mkr jämfört med 554 mkr nu i det första kvartalet 2021.

Det var nya restriktioner som infördes som påverkade återhämtningen av hotellmarknaden, men Pandox bedömer att när väl restriktionerna minskar igen bör hotellmarknaden relativt snabbt kunna återgå till höstens nivåer och det är då även ett ökat inhemskt affärsresande som påverkar utvecklingen.

Pandox pekar på att återhämtningen på hotellmarknader i världen, som ligger längre fram i vaccineringen, ger stöd för dess uppfattning om en successiv återhämtning av hotellmarknadens i Europa.

Den positiva utvecklingen när det gäller efterfrågan på resor och hotellboende ökade först i Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland. Under det första kvartalet har dessutom den framgångsrika vaccineringen i USA tillsammans med minskade restriktioner lett till en kraftig ökning av efterfrågan i hotellmarknaden, drivet av inhemskt fritidsresande och lokalt affärsresande.

Ur delårsrappoerten:

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 554 (672) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 15 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 462 (561) mkr. Minskningen för jämförbara enheter var 14 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -80 (20) mkr.
  • EBITDA uppgick till 350 (538) mkr.
  • Cash earnings uppgick till 85 (262) mkr.
  • Cash earnings per aktie uppgick till 0,49 (1,43) kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 36 (-668) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 (-3,63) kronor.
  • I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -351 mkr.
  • Per 31 mars 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4.689 mkr, jämfört med 5.221 mkr per 31 december 2020

Fler Nyheter från förstasidan

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Hyr ut hela 6.000 kvm kontorslokaler

Bygger om tidigare handelslokaler till moderna kontorsytor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Tillbaka till förstasidan