Pandox vd Anders Nissen.

Pandox drar tillbaka utdelning

Fastighetsvärlden berättade nyligen att hotellfastighetsbolaget Pandox drabbats hårt av coronavirusets utbredning. Nu släpper bolaget siffror och berättar även att man drar tillbaka tänkt utdelning. Bolaget understryker att man kan stå emot en betydande nedgång. Pandox har på en månad fallit 73 procent på börsen.

På grund av coronaviruset (Covid-19) och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning, har affärsaktiviteten på Pandox nyckelmarknader minskat kraftigt de senaste två veckorna. Baserat på nuvarande information är Pandox bedömning att EBITDA för det första kvartalet kommer att bli cirka 15-20 procent lägre än motsvarande period föregående år. Baserat på nuvarande information bedömer Pandox att den negativa resultateffekten blir väsentligt större i det andra kvartalet. Pandox vill betona att bedömningarna är behäftade med stor osäkerhet.

Största ägare i Pandox är Christian Ringnes (via bolaget Eiendomsspar AS) med 36,6 procent och Christian Sundt AB respektive Helene Sundt AB med 18,1 procent vardera. Därefter följer AMF Försäkring & Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Pandox finansiella ställning och likviditet är mycket stark, konstrar bolaget i ett pressmeddelande. Per den 16 mars 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 4.500 miljoner kronor. Pandox finansiella kovenanter är framförallt baserade på belånings- och räntetäckningsgrad på betryggande nivåer och kan läkas. Pandox kan därmed stå emot en betydande nedgång i affärsaktivitet på företagets marknader.

Pandox följer och utvärderar affärsläget löpande och har en nära dialog med affärspartners i affärssegmentet Fastighetsförvaltning avseende resultatutveckling och likviditet för respektive part. Minimihyror med garanti plus fasta hyror uppgår enligt avtal till totalt motsvarande cirka 2.000 miljoner kronor mätt i årstakt. Minimihyror ackumuleras och avräknas normalt per halvår och helår.

Pandox har vidtagit kraftfulla åtgärder i affärssegmentet Operatörsverksamhet i form av nedbemanning och ökad samordning av drift mellan hotellen. Därutöver planeras temporära stängningar av vissa hotell i Belgien och Tyskland. Affärssituationen på varje enskild marknad utvärderas löpande med hänsyn taget till omsorg om Pandox gäster och medarbetare samt de krav som myndigheter ställer.

Planerade investeringar i den befintliga hotellfastighetsportföljen har reducerats. Fokus är att avsluta redan pågående projekt. Totalt uppgår planerade investeringar innevarande år till motsvarande cirka 550 miljoner kronor, varav cirka 50 miljoner kronor utgör underhåll.

Som en konsekvens av den försämrade affärssituationen och den stora osäkerheten om marknadsutvecklingen har Pandox styrelse, för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, beslutat dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget för 2019 till årsstämman om 3,60 kronor per aktie.

Hotellfastighetsbolaget Pandox har nästan haft det tuffast av alla bolag på Stockholmsbörsen. På en månad har kursen fallit från 226 kronor per aktie ner till tisdagens stängningskurs på 61,80 kronor per aktie. En nedgång på hela 73 procent.

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Efter beskedet: SBB rusar tvåsiffrigt på börsen

SBB:s aktie rusar på börsen efter affären med Brookfield.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

En ny uppgörelse med Brookfield om ägandet i utbildningsportföljen EduCo utgör en grundbult i SBB:s nya strategi. Den tillför även betydande likvididitet och syftar även till ökad transparens.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Tillbaka till förstasidan