Notiser

Privatisering ger ej högre hyra

Enligt ett nyligen presenterat examensarbete vid KTH finns det inget direkt samband mellan privatisering av kommunala bostadsfastigheter och stigande hyror. …

Stopp för samarbete NCC-Skanska

Samarbetet mellan NCC och Skanska beträffande asfaltstillverkning stoppas av Konkurrensverket. Bolagen driver gemensamt några företag inom asfaltstillverkning och får genom …

Första spadtaget på ambassaden i Berlin

Idag tas första spadtaget på Sveriges nya ambassad i Berlin. Även de övriga nordiska länderna finns med i projektet som …

Bostadsrättspriser ökar

Mäklarsamfundet redovisar i sin statistik för april på en rejäl uppgång i priserna för lägenheter i förortsområden till Stockholm. Men …

Väsentlig resultatökning i Storheden

För det första kvartalet visar Storheden ett resultat på 15,3 Mkr efter finansnetto (6,5). Resultatet i fastighetsrörelsen var 70,3 Mkr …

Skanska löser in aktier för 5 Mdr

Det förutskickade inlösenprogrammet i Skanska inleds nu med utdelning inlösen av aktier för 5 Mdr. Var tionde aktie kommer att …

Skanskas resultat dras ned av byggkonjunkturen

Skanskas delårsresultat (vinst efter skatt) minskade från 537 till 412 Mkr, en nedgång med 23 procent. En stor del av …

Scandiaconsults resultat i botten

Under första kvartalet rasade resultatet i Scandiaconsult från 29 till 1,7 Mkr. Omsättningen sjönk från 327 till 300 Mkr under …

Hongkong mot nya toppar

Börsen i Hongkong har kommit på bättre humör igen. En bidragande orsak till det är fastighetsbranschen. Nya siffror visar att …

Kommunal hyresborgen skall minska segregationen

De s k Järvareglerna, som innebär att man måste ha fast inkomst för att få flytta in i allmännyttans bostadsområden …

Vasakronan gör nytt förvärv i Göteborg

Vasakronan köper ännu en fastighet i centrala Göteborg. Det Fritidsresors kontorshus på Östra Hamngatan 29 / Drottninggatan 37. Fastigheten omfattar …

Fältöversten repareras

Köpcentret och bostadskomplexet Fältöversten på Östermalm i Stockholm skall nu byggas om och fräschas upp. När sociala distriktsnämnden lämnar sina …

Dyraste butikshyrorna finns i New York

Världens högsta butikshyror finns i New York. På femte avenyn, närmare bestämt. Här är hyran 575 dollar per år för …

14 procents vakans i landstingets lokaler

14 procent av lokalerna i Stockholms läns landsting står tomma, motsvarande 308 000 kvm. Men DN:s granskning av landstingets lokalförsörjning …