På väg mot en vändning hos Fastpartner

Halvårsresultatet efter skatt för Fastpartner landade på 373 mkr, en klar förbättring beroende på att man åter har en positiv utveckling på marknadsvärdena.

Annons

Även förvaltningsresultatet är på väg att vända uppåt igen snart, om ränteutvecklingen fortsätter åt rätt håll. Det rullande förvaltningsresultatet är betydligt bättre än för ett år sedan.
För första halvåret minskade förvaltningsresultatet till 327 mkr (387) en minskning med över 15 procent. Men under det andra kvartalet var minskningen i förvaltningsresultatet endast 6,6 procent. Ned från 201 mkr till 188 mkr. Nedgången har delvis berott på några avyttrade fastigheter men indexerade avtal med mera har motverkat det.
Fastpartner har som mål att ha ett rullande förvaltningsresultat om 1100 mkr vid utgången av 2025.

Ur Fastpartners halvårsrapport:

  • Hyresintäkterna ökade med 4,0% och uppgick till 1.153,2 (1.109,2) mkr.
  • Driftnettot ökade med 2,3% och uppgick till 806,7 (788,3) mkr, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (71,1)%.
  • Förvaltningsresultatet minskade med 15,5% och uppgick till 326,6 (386,7) mkr, per stamaktie av serie A 1,79 (2,11) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 820 (730) mkr.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 765,0 (33 750,1) mkr. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,7 (-1 503,6) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 372,8 (-904,6) mkr, per stamaktie av serie A 1,84 (-5,15) kr.
  • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,0 (95,1) kr.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan