Överraskning: Sagax siktar på köp i Paris

Mindus: ”Det visar sig om 6–12 månader”. Sagax redovisade under onsdagen bolagets halvårsrapport. Där står även att bolaget undersöker nya marknader, utanför Norden. VD David Mindus skriver följande:

”För att hitta nya intressanta affärsmöjligheter och säkerställa bolagets långsiktiga tillväxt har Sagax sedan några år bevakat en handfull alternativa geografiska marknader utanför Sverige och Finland. Dessa marknader har gemensamt att vi bedömer att fastigheter för lager och lättare industri erbjuder samma typ av attraktiva karakteristika vi identifierat i Stockholms- och Helsingforsmarknaderna; långsiktigt stabil efterfrågan på lokaler, begränsad risk för överutbud, diversifierat näringsliv, positiv befolkningsutveckling och relativt hög direktavkastning. Av de analyserade marknaderna bedömer jag att Paris, en av Europas rikaste och största städer, är särskilt intressant. Huruvida en sådan marknad kan etableras bör visa sig inom 6–12 månader.”

Sagax överraskade nyligen marknaden genom att köpa en andel i Hemsö som sysslar med samhällsfastigheter, se länk till höger.

Sagax halvårsrapport:

Förvaltningsresultatet ökade till 238 (217) miljoner kronor under perioden, varav 23 (20) miljoner kronor från intresseföretag. Hyresintäkterna för perioden ökade till 443 miljoner kronor (407 miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av fastighetsförvärv, intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt indexjustering av hyresnivåer.

Nyuthyrningar, omförhandlingar av hyresavtal och avflyttningar från lokaler påverkade marknadsvärdet på Sagax fastigheter med 44 (114) miljoner kronor. Allmänna marknadsförändringar påverkade marknadsvärdet på fastigheterna med 104 (92) miljoner kronor.

Sammantaget redovisas en omvärdering av fastigheterna med 148 (206) miljoner kronor. Omvärdering av fastigheter i intresseföretag påverkade härutöver Sagax resultat med 19 (18) miljoner kronor.

Fastighetsvärlden Idag 2013-08-21

 

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan