Överraskning: Sagax siktar på köp i Paris

Mindus: ”Det visar sig om 6–12 månader”. Sagax redovisade under onsdagen bolagets halvårsrapport. Där står även att bolaget undersöker nya marknader, utanför Norden. VD David Mindus skriver följande:

”För att hitta nya intressanta affärsmöjligheter och säkerställa bolagets långsiktiga tillväxt har Sagax sedan några år bevakat en handfull alternativa geografiska marknader utanför Sverige och Finland. Dessa marknader har gemensamt att vi bedömer att fastigheter för lager och lättare industri erbjuder samma typ av attraktiva karakteristika vi identifierat i Stockholms- och Helsingforsmarknaderna; långsiktigt stabil efterfrågan på lokaler, begränsad risk för överutbud, diversifierat näringsliv, positiv befolkningsutveckling och relativt hög direktavkastning. Av de analyserade marknaderna bedömer jag att Paris, en av Europas rikaste och största städer, är särskilt intressant. Huruvida en sådan marknad kan etableras bör visa sig inom 6–12 månader.”

Sagax överraskade nyligen marknaden genom att köpa en andel i Hemsö som sysslar med samhällsfastigheter, se länk till höger.

Sagax halvårsrapport:

Förvaltningsresultatet ökade till 238 (217) miljoner kronor under perioden, varav 23 (20) miljoner kronor från intresseföretag. Hyresintäkterna för perioden ökade till 443 miljoner kronor (407 miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av fastighetsförvärv, intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt indexjustering av hyresnivåer.

Nyuthyrningar, omförhandlingar av hyresavtal och avflyttningar från lokaler påverkade marknadsvärdet på Sagax fastigheter med 44 (114) miljoner kronor. Allmänna marknadsförändringar påverkade marknadsvärdet på fastigheterna med 104 (92) miljoner kronor.

Sammantaget redovisas en omvärdering av fastigheterna med 148 (206) miljoner kronor. Omvärdering av fastigheter i intresseföretag påverkade härutöver Sagax resultat med 19 (18) miljoner kronor.

Fastighetsvärlden Idag 2013-08-21

 

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Tillbaka till förstasidan