Oscars blödande siffror

Oscar Properties kvartalsrapport för första kvartalet är som väntat ingen munter läsning. Den totala räntebärande skulden uppgick per den 31 mars till 1,8 miljarder. Samtidigt värderades fastighetsbeståndet till 1,5 miljarder kronor, utifrån de budnivåer som förekommit. Volvo är största kvarvarande hyresgäst och står för 10 procent av hyran. Ekonomisk vakansgrad är 29 procent.

Annons

Oscar Properties nyckeltal för första kvartalet 2024, januari till och med mars:

 • Nettoomsättningen minskade till 70,2 mkr (133,9).
 • Hyresintäkterna uppgick till 68,4 mkr (120,4).
 • Driftnettot uppgick till 38,6 mkr (64,1).
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -64,2 mkr (161,0). • Förvaltningsresultatet uppgick till -59,5 mkr (-57,0).
 • Periodens resultat uppgick till -106,7 mkr (61,9).
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,74kronor (0,43).
 • Likvida medel uppgick till 21,7 mkr (114,1).
 • Soliditeten är negativ (27,5%).
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 71 procent (86%). För det näst största segmentet, butiker, är den 45%.
 • Sett till yta uppgick uthyrningsgraden till 66 procent (85%).
 • De tio största hyresgäs- terna stod tillsammans för 39 procent (32%) av hyresvärdet.

Oscar Properties fastighetsbestånd bestod den 31 mars av 29 fastigheter. Fastigheterna återfinns i hela Sverige men är i huvudsak belägna i kommunerna Helsingborg, Stockholm, Sollentuna, Malmö och Nacka.

Fastigheternas verkliga värde uppgick per den 31 mars 2024 till 1.543 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan är 159.974 kvadratmeter, varav 40 procent är industri, 15 procent är kontor, 11 procent är dagligvaruhandel, 18 procent är verkstad och 16 procent utgörs av övriga lokalytor.

De största hyresgästerna i beståndet utgörs av Volvo Parts AB (10%), Arbetsförmedlingen (5%), Jitech AB, Sveaverken Svea Agri AB, Skövde kommun och Elektroskandia Sverige AB.

Under perioden har investeringar i befintliga fastigheter genomförts med 0 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten. Tillsammans med Volvo har en omfattande ombyggnad och utveckling gjorts av fastigheten Flen Talja 1:26.

Mot bakgrund av den finansiellt pressade situation som bolaget befinner sig i är fastigheterna i årsbokslutet för 2023 värderade till nettoförsäljningsvärdet som erbjudits från externa köpare när sådana bud förekommer. Denna värderingsteknik som utgår från forcerade försäljningar medför lägre värdering av fastigheterna än när värdering görs till så kallat verkligt värde. Fastigheter för drygt 2,5 miljarder har sålts sedan årsskiftet.

Det nominella beloppet för totala räntebärande skulder uppgick per den 31 mars 2024 till 1.787,9 mkr.

Oscar Properties årsredovisning för 2023 ska offentliggöras snart, vecka 27. Den 19 juli är det dags för årsstämman.

Halvårsrapporten ska enligt bolaget publiceras 30 augusti.

 

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan