Oscar kämpar för ändrad användning av Unité

Sedan en tid tillbaka har Oscar Properties arbetat intensivt med att få till stånd ändring för sitt projekt Unité på fastigheten Backåkra 7 i Norra Djurgårdsstaden. Från bostadsrätter i hela projektet vill man nu istället endast ha kvar en mindre del upplåten med bostadsrätt medan huvudparten av projektet ändras till företagsbostäder, och där även antalet bostäder utökas från ett 40-tal till 60 stycken.

Stadsbyggnadskontoret signalerade för några veckor sedan att man inte kunde bevilja bygglov för en sådan ändring med hänvisning till att detaljplanen särskilt anger att företagsbostäder, hotell eller liknande användning ej är tillåten.

På exploateringskontoret är man däremot positivt inställda. I en tjänsteskrivelse till exploateringsnämndens kommande möte föreslås att ett tilläggsavtal tecknas med bolaget så så att Oscar Properties har rätt att inom fastigheten upplåta bostäder med både hyresrätt och bostadsrätt.

I skrivelsen står även ”Staden ser positivt på bolagets förslag då företagsbostäder är ett sätt att ge företag i Stockholm ökade möjligheter att rekrytera och behålla rätt kompetens”.

Man friskriver sig dock samtidigt med raden ”Det åligger bolaget att inhämta erforderliga tillstånd för ändringen såsom bygglov etc”.

Fler Nyheter från förstasidan

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

Nytt flytande utomhusbad vid Gamla stan

Vill kopiera succén som finns i centrala Helsingfors. Se karta.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Tillbaka till förstasidan