Oscar Engelbert: Vi vill öka inom industri

Länge var han lyxbyggaren som byggde snyggare bostadshus än de flesta. Efter en omstart av bolaget söker Oscar Engelbert efter mer industrifastigheter. Det framgår ur Oscar Properties bokslut.

Annons

Nyckeltalen ur Oscar Properties bokslut:

• Nettoomsättningen uppgick till 257,0 mkr (149,5).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 537,5 mkr (95,4).

• Rörelseresultatet uppgick till 505,2 mkr (-25,8)

• Periodens resultat uppgick till 364,5 mkr (-70,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till 2,69 kronor (-0,30).

• Likvida medel uppgick till 112,8 mkr (109,9).

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén:

– 2021 har varit ett minst sagt händelserikt år och en bra start på vår resa att nå det operativa målet om ett fastighetsvärde överstigandes 20 miljarder vid utgången av 2024. Vi har under året arbetat målmedvetet med att identifiera intressanta förvärvsobjekt, säkra finansiering för förvärv samt att stärka vår organisation. Under året har vi succesivt förbättrat våra nyckeltal med lägre belåningsgrad och högre soliditet.

Engelbert fortsätter:

– Då vi nu gått in i 2022 är det inte utan viss stolthet jag kan konstatera att Oscar Properties idag förvaltar ett fastighetsbestånd med en intjäningsförmåga per den 31 december som visar hyresintäkter om cirka 485 miljoner kronor per år vilket, genererar ett årligt driftnetto motsvarande cirka 373 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat om cirka 95 miljoner kronor. Våra fastigheter är spridda över stora delar av Sverige och innefattar såväl kommersiella lokaler som bostäder.

– 38 procent av beståndet består av så kallade triplenet-avtal, vilket innebär att hyresgästen själv står för samtliga fastighetskostnader och dess förvaltning. Det har varit en medveten strategi från vår sida att öka andelen triplenet-avtal, vilket ger en enklare förvaltning.

Oscar Engelbert fortsätter med att kommentera bolagets transaktionstempo:

– Under det fjärde kvartalet har vi tillträtt fastigheter till ett värde om 2,9 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar 239 030 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat över kontor, lager och handel främst i Stockholms- och Öresunds-regionen.

– Under det fjärde kvartalet avyttrade vi också vårt sista bostadsprojekt, Primus, med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 miljarder kronor. Med vårt strategiska fokus på förvaltning har vi framgent inte för avsikt att påbörja några nya bostadsprojekt och kommer inte heller att förvärva nya byggrätter, utan fokusera på att förvalta och utveckla redan befintliga i portföljen.

– Resultatet av denna omvandling och de förvärv som genomförts under året kommer framför allt synas i vår rapportering från första kvartalet 2022 och framåt. Resultatet per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 1,19 kronor per aktie, 2,69 kronor per aktie för helåret och vid utgången av året uppgick eget kapital till 2,5 miljarder kronor.

– En viktig del i omvandlingen av Oscar Properties har även varit hur vi som bolag organiserar oss. Rätt organisation är en förutsättning för att möjliggöra och bedriva en effektiv och bra förvaltning av våra fastigheter och samtidigt ha en organisation som möjliggör fortsatt hög tillväxt. Därför har vi förstärkt vår ekonomiavdelning och rekryterat en förvaltningschef. Vi har också tagit över all extern ekonomisk förvaltning vilket ger en årlig besparing om cirka 2 miljoner kronor samtidigt som vi kan erbjuda en närmare och gentemot hyresgästerna mer lyhörd förvaltning.

– Då vi nu blickar framåt kan vi konstatera att inledningen av 2022 har bjudit på en turbulent finansmarknad. Många är oroliga över den ökade inflationen och succesiva räntehöjningar. Mot bakgrund av den ökade marknadsturbulensen känns det tryggt att samtliga av våra hyror är indexreglerade vilket innebär att våra hyror justeras i linje med inflationstakten.

Engelbert avslutar med följande:

– Vi vill under 2022 fortsätta agera då attraktiva förvärvsmöjligheter dyker upp. Vidare vill vi, allteftersom vår portfölj växer, sänka våra finansieringskostnader. Vår målsättning är också att öka vår exponering inom segmentet industri som representerar 14 procent och inom logistik som idag representerar 10 procent.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, aktieägare och andra i vår närhet som är med oss på den här resan. Mycket har hänt under det senaste året och vi ser fram emot ett spännande år som förvaltningsbolag.

Fler Nyheter från förstasidan

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fyra bolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan