Oscar Engelbert: Vi vill öka inom industri

Länge var han lyxbyggaren som byggde snyggare bostadshus än de flesta. Efter en omstart av bolaget söker Oscar Engelbert efter mer industrifastigheter. Det framgår ur Oscar Properties bokslut.

Nyckeltalen ur Oscar Properties bokslut:

• Nettoomsättningen uppgick till 257,0 mkr (149,5).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 537,5 mkr (95,4).

• Rörelseresultatet uppgick till 505,2 mkr (-25,8)

• Periodens resultat uppgick till 364,5 mkr (-70,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till 2,69 kronor (-0,30).

• Likvida medel uppgick till 112,8 mkr (109,9).

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén:

– 2021 har varit ett minst sagt händelserikt år och en bra start på vår resa att nå det operativa målet om ett fastighetsvärde överstigandes 20 miljarder vid utgången av 2024. Vi har under året arbetat målmedvetet med att identifiera intressanta förvärvsobjekt, säkra finansiering för förvärv samt att stärka vår organisation. Under året har vi succesivt förbättrat våra nyckeltal med lägre belåningsgrad och högre soliditet.

Engelbert fortsätter:

– Då vi nu gått in i 2022 är det inte utan viss stolthet jag kan konstatera att Oscar Properties idag förvaltar ett fastighetsbestånd med en intjäningsförmåga per den 31 december som visar hyresintäkter om cirka 485 miljoner kronor per år vilket, genererar ett årligt driftnetto motsvarande cirka 373 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat om cirka 95 miljoner kronor. Våra fastigheter är spridda över stora delar av Sverige och innefattar såväl kommersiella lokaler som bostäder.

– 38 procent av beståndet består av så kallade triplenet-avtal, vilket innebär att hyresgästen själv står för samtliga fastighetskostnader och dess förvaltning. Det har varit en medveten strategi från vår sida att öka andelen triplenet-avtal, vilket ger en enklare förvaltning.

Oscar Engelbert fortsätter med att kommentera bolagets transaktionstempo:

– Under det fjärde kvartalet har vi tillträtt fastigheter till ett värde om 2,9 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar 239 030 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat över kontor, lager och handel främst i Stockholms- och Öresunds-regionen.

– Under det fjärde kvartalet avyttrade vi också vårt sista bostadsprojekt, Primus, med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 miljarder kronor. Med vårt strategiska fokus på förvaltning har vi framgent inte för avsikt att påbörja några nya bostadsprojekt och kommer inte heller att förvärva nya byggrätter, utan fokusera på att förvalta och utveckla redan befintliga i portföljen.

– Resultatet av denna omvandling och de förvärv som genomförts under året kommer framför allt synas i vår rapportering från första kvartalet 2022 och framåt. Resultatet per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 1,19 kronor per aktie, 2,69 kronor per aktie för helåret och vid utgången av året uppgick eget kapital till 2,5 miljarder kronor.

– En viktig del i omvandlingen av Oscar Properties har även varit hur vi som bolag organiserar oss. Rätt organisation är en förutsättning för att möjliggöra och bedriva en effektiv och bra förvaltning av våra fastigheter och samtidigt ha en organisation som möjliggör fortsatt hög tillväxt. Därför har vi förstärkt vår ekonomiavdelning och rekryterat en förvaltningschef. Vi har också tagit över all extern ekonomisk förvaltning vilket ger en årlig besparing om cirka 2 miljoner kronor samtidigt som vi kan erbjuda en närmare och gentemot hyresgästerna mer lyhörd förvaltning.

– Då vi nu blickar framåt kan vi konstatera att inledningen av 2022 har bjudit på en turbulent finansmarknad. Många är oroliga över den ökade inflationen och succesiva räntehöjningar. Mot bakgrund av den ökade marknadsturbulensen känns det tryggt att samtliga av våra hyror är indexreglerade vilket innebär att våra hyror justeras i linje med inflationstakten.

Engelbert avslutar med följande:

– Vi vill under 2022 fortsätta agera då attraktiva förvärvsmöjligheter dyker upp. Vidare vill vi, allteftersom vår portfölj växer, sänka våra finansieringskostnader. Vår målsättning är också att öka vår exponering inom segmentet industri som representerar 14 procent och inom logistik som idag representerar 10 procent.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, aktieägare och andra i vår närhet som är med oss på den här resan. Mycket har hänt under det senaste året och vi ser fram emot ett spännande år som förvaltningsbolag.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Tillbaka till förstasidan