Oscar ändrar flera missar från delårsrapporten

Oscar Properties gör följande korrigeringar och förtydliganden i delårsrapporten för perioden januari-juni 2019:

  • Beloppet för Central administration för andra kvartalet 2019 anges till -2,6 mkr, ska vara –26,0 mkr. Summan för kvartalets rörelseresultat och beloppet Central administration för perioden januari-juni är dock korrekt angivna.
  • Uppgiften försäljningsgrad anges på sidan 1 till 90%. Korrekt siffra enligt den angivna definitionen är 55%, vilket då avser andelen sålda bostäder med bindande avtal i relation till totala antalet bostäder i projekten Helix och Unité vilka är under produktion.
  • Siffran 90% som angavs i rapporten syftade på samtliga projekt i tabellerna över pågående nyproduktion och pågående konvertering, inklusive slutförda projekt med bostäder kvar till försäljning. Dessa kvarstår avsiktligt i tabellen över projekt under pågående produktion då informationen om försäljningsläget även i dessa projekt bedöms som väsentlig. I fotnot till dessa står som förklaring ”med bostäder kvar till försäljning”. För att öka tydligheten kompletteras fotnoten med tillägget ”under kvartalet”. Tabellernas rubriker har kompletterats för att tydliggöra att även vissa slutförda projekt omfattas.
  • Uppgiften för försäljningsgrad i projektet Gasklockan är felaktig enligt rapportens definition. Såsom tydligt framgår av tabellen i rapporten är inga bostäder i projektet Gasklockan ännu sålda med bindande avtal. Projektet är inte heller produktionsstartat. Den angivna siffran avser bokningsgraden i projektet. Definitionen av bokade bostäder och bokningsgrad har kompletterats.

I pressmeddelandet från Oscar Properties konstateras vidare:

”Det har vidare framförts synpunkter på att antalet redovisade sålda bostäder under 2019 inte stämmer vid kontrollräkning mot uppgivet antal sålda bostäder i historiska rapporter. Antalet sålda bostäder för första och andra kvartalet 2019 är dock korrekt angivna, liksom det totala antalet sålda bostäder i respektive projekt i dessa rapporter. Bokslutskommunikén 2018 innehåller uppgifter om totalt sålda bostäder brutto, utan avräkning för återtagna bostäder, varför summering mellan bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna inte kan göras.”

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Samtidigt skrivs behovet av nya bostäder upp. Ny rapport.

Anställer för fortsatt tillväxt

Fyra nyrekryteringar på plats.

Jättenotering skjuts fram

Satt på paus. Skulle blivit största noteringen sedan 2015.

Sammanslagning skapar bolag för miljard i norr

Två bolag går samman och bildar en gemensam fastighetskoncern.

Tillbaka till förstasidan