Organisationer föreslår hyreslagsändringar

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen vill att det nuvarande hyresförhandlingssystemet behålls men förslår en rad justeringar i hyreslagstiftningen. Ändringarna ska underlätta bostadsbyggandet och anpassningen av hyrorna till en hyressättning som hyresgästerna uppfattar som rättvis och rimlig. Förändringarna ska också ge hyresgästerna större möjligheter än idag att påverka sin standard och sin hyra. Förslagen överlämnades igår i en gemensam skrivelse till bostadsminister Lars-Erik Lövdén.Organisationerna är överens om att hyrorna i nyproducerade hus ska kunna särbehandlas inom ramen för bruksvärdessystemet. Under förutsättning att hyran fastställts genom kollektiva förhandlingar ska som princip för hyrans fastställande gälla att hyran ska ligga på en skälig nivå med särskild hänsyn till produktionskostnaden. För att få en bättre anpassning av hyrorna till hur hyresgästerna värderar lägenhetens egenskaper så försöker man på sina håll göra en översyn av hyresstrukturen. Nuvarande hyreslagstiftning tillåter dock inte att en ny sådan hyra tillämpas när lediga lägenheter hyrs ut medan hyran för befintliga lägenheter höjs stegvis till den nivån. Där vill organisationerna se en ändring.Samtidigt ska befintliga hyresgäster garanteras att den årliga hyreshöjningen aldrig överstiger en viss procentsats.Organisationerna vill också skapa mer ordning och reda vad gäller individuella tillval och frånval av service och installationer genom att komma överens om ramarna för sådana avtal . Därför krävs bl.a. förändringar i lagstiftningen så att bindande flerårsavtal om individuella anpassningar blir möjliga.

Fler Nyheter från förstasidan

Satsar vidare efter rekordförhyrning

Blickar utomlands – vill nästan dubbla ytan.

Bildextra: Investerar miljard på kunskap

Kunglig glans på invigningen.

SCB: Rekordökning för byggkostnaderna

Den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Säljer 1.600 byggrätter – blir storägare

30 projektmöjligheter ingår. Skapar storbolag.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

”Kommer behöva höja räntan snabbt”

Fem experter svar på högaktuella frågor om ekonomi och fastigheter.

Klassiskt 08-hotell byter ägare

Säljer efter 7 år. 10.000 kvm ingår.

Universitetsstaden fortsätter att växa

Planerar kontor, bostäder och kongresscentrum.

Förhandlar om miljardaffär

FV berättar vad som ingår i affären.

Redo sälja på Kungsholmen

Unik projektmöjlighet i stenstaden.

Tema Bostad

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Så kan utvecklingsprojekt och affärer i form av forward purchase/funding komma att påverkas av det osäkra läget.

Starkt Balder nära 200 mdr

Selin: ”Om inflationen blir permanent högre och räntorna bara höjs en aning, skulle det kanske till och med vara positivt”.

Omvandlar butik – hyr ut 500 kvm

Nygammalt koncept intar central galleria.

Glädjefnatt för fastighetsaktier

Efter en vecka med främst en dyster utveckling för fastighetsaktier bjöd onsdagen på starka uppgångar för väldigt många bolag.

Tillbaka till förstasidan