Oscar Engelbert. Foto: Rosie Alm.

Öresund ny storägare i Oscar Properties

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 38 miljoner kronor till Investment AB Öresund, som efter emissionen blir en av bolagets nya storägare.

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat om att genomföra en riktad emission till Öresund. Den riktade emissionen motsvarar 10 procent av det befintliga antalet stamaktier i bolaget och Öresund kommer därmed bli ägare till ungefär 9 procent av Oscar Properties.

– Oscar Properties har haft en tuff tid. Nu är verksamheten kombinerad med förvaltningsfastigheter och det finns fortfarande utrymme för bostadsutveckling. Vi får vara med på en bra nivå. Vi kommer in med en rabatt på 55 procent, säger Nicklas Paulson, vd vid Investment AB Öresund, till Fastighetsvärlden.

Det börsnoterade Investment AB Öresund, med Mats Qviberg som största aktieägare, har länge varit en betydande ägare i Fabege men minskat ägarandelen där till någon procent. De senaste åren har Öresund även gått in i det betydligt mindre Maxfastigheter, och är en av de större ägarna där som gett grönt ljus till Stenhus bud på Maxfastigheter.

Nicklas Paulson berättar ytterligare för Fastighetsvärlden:

– Framtiden får utvisa om vi ska öka eller ligga kvar på dagens nivå. Vår exponering mot fastigheter är idag lägre än när vi hade ett stort innehav i Fabage.

Han lägger även till:

– Oscar Engelbert har gjort flera bra projekt i Stockholm och bidragit till stadens utveckling.

Teckningskursen för de 195.383.277 nya aktierna i Oscar Properties är 0,1941 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för stamaktien under perioden 12-16 mars 2021. Emissionslikviden uppgår till cirka 38 miljoner kronor.

Styrelsen har samtidigt beslutat om de slutliga villkoren i den företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor som beslutades av styrelsen den 26 februari 2021, där högst 1.074.608 .021 stamaktier ska ges ut till en teckningskurs om 0,14 kronor per aktie.

Öresund har lämnat åtaganden att teckna sin pro rata-andel och även garantera 50 miljoner av företrädesemissionen som görs för att finansiera de tidigare annonserade förvärven av fastighetsportföljerna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg.

Varje stamaktie berättigar till en teckningsrätt, och två teckningsrätter ger m,öjlighet att teckna en ny stamaktie. Företrädesemissionen, som ska inbringa 150 miljoner, är fullt täckt av garanti- och teckningsåtaganden av Oscar Engelbert, Öresund och Kusinhus AB samt garantiåtagande av Modelio Equity.

De aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med uppemot 33 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, kommenterar:

– Med Öresund som ny stor ägare signalerar det förtroende för Oscar Properties uppdaterade strategi och att bolaget nu etablerat en stark plattform för fortsatt tillväxt från en solid bas. Det kapital som Öresund bidrar med i den riktade emissionen kommer på toppen av företrädesemissionen och ger oss ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som vi ser i marknaden. Därutöver bidrar Öresund till att säkra de annonserade förvärven av fastighetsportföljerna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg, som för bolaget är värdeskapande, genom att de åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och även garantera en betydande del av företrädesemissionen. På längre sikt är det en styrka för bolaget att ha en ny stark ägare som Öresund med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet.

Mats Qviberg kommenterar till DN:

– Det är en kommersiellt bra affär för oss, ett mycket attraktivt pris. Vi kommer troligen att ta en plats i styrelsen vad det lider, kommenterar Mats Qviberg, som med sin familj är huvudägare i Öresund.

– Jag har känt Oscar sedan han var en tonåring och vet vem jag går till sängs med. Han har fått löpa gatlopp, och har väl sprungit i väg lite fort men det är roligt att det finns någon som utvecklar vackra hus. Oscar har fått smällar som gör att han kan göra det här bra framöver. Han har en bra styrelse och har lagt om affärsmodellen. Nu blir det mer förvaltning och i mindre grad bostadsutveckling., säger Mats Qviberg till DN.

Fler Nyheter från förstasidan

Rik privatfamilj vill köpa

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nytt miljardköp i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2023

Två månader in på året summerar de 20 största uthyrningarna till totalt cirka 57.000 kvm

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Tillbaka till förstasidan