Optimism lyfter JM:s utdelning

Efterfrågan på JM:s bostäder har efter en viss svacka under våren åter tagit fart och på de mest betydelsefulla marknaderna visar företaget en stark rörelsemarginal.

Rörelseresultatet hos JM ökade til 2.028 mkr under 2020 jämfört med 2.008 mkr året innan. Förutom en god marknad för bostadsförsäljningen beror det förbättrade rörelseresultatet för 2020 även på att resultatet 2019 belastades med negativt resultat från Entreprenad Region Hus som varit under avveckling.

Efter ett första halvår där Covid-19 och följdeffekterna av pandemin skapade  osäkerhet rapporterar JM att  efterfrågan tydligt har förbättrats under det andra halvåret.

Man ser även framför sig mycket begränsade störningar, bemanningsmässigt och i leverantörskedjor, och bedömer därmed att risknivån i bolagets verksamhet minskat inför 2021. Med de utsikterna och med ett helårsresultat för 2020 i nivå med året innan föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 12,75 kronor per aktie (12,50) för 2020.

Vd Johan Skoglund kommenterar resultatet:

–Vi hade en stark avslutning på året där försäljningen var mycket god på samtliga av våra marknader vilket också har möjliggjort en god nivå av produktionsstartade bostäder.

Region Riks hade för helåret en något bättre rörelsemarginal än Region Stockholm, som brukar ligga i topp. För 2020 var marginalerna 15,7% respektive 14,6%. Under det sista kvartalet låg dock Stockholm i topp med 16,4% jämfört med 16,1% för Riks.

Vi årsskiftet var 60% av JM:s produktionsstartade bostäder sålda. Och om även bokade bostäder läggs till var siffran 74%.

Ur bokslutet

Intäkterna uppgick till 15.388 mkr (15.692) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 15.232 mkr (15.438).

Rörelseresultatet uppgick till 2.028 mkr (2.008). Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 procent (12,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 2.051 mkr (2.243) och rörelsemarginalen till 13,5 procent (14,5).

Resultat från försäljningar av fastigheter m.m. om 191 mkr (276) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt uppgick till 1.955 mkr (1.928). Resultat efter skatt uppgick till 1.575 mkr (1.570).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 20,8 procent (22,2). Resultatet per aktie under året uppgick till 22,50 kronor (22,50).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1.715 mkr (1.291).

Antal sålda bostäder ökade till 4.026 (3.595) och produktionsstarterna uppgick till 3.199 (3.269).

Övervärden exploateringsfastigheter om 6,5 mdkr (6,7).

Styrelsen föreslår 12,75 kronor (12,50) i utdelning för 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

Rekryterar chef från Wästbygg

Ska utveckla nytt bolag.

Staden säljer för 600 mkr

Tre bolag i affär med Stockholms stad.

Klart: Alm blir storägare i Aros efter strukturaffär

Stor affär med bostäder. Läs om detaljerna.

Batljans superlycka

Starkt fredag på börsen. Men ännu återstår mer än hälften…

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Bilder: Nu flyttar centrala Kiruna

Invigningsfest i tre dagar.

Klart: Här är Biljana Pehrssons nya vd-jobb

Stor FV-intervju. √ Alla erbjudanden. √ Hög målsättning. √ Kommenterar Arnhult/Castellum. √ ”Bär med mig det resten av livet”.

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

Tillbaka till förstasidan