Optimism lyfter JM:s utdelning

Efterfrågan på JM:s bostäder har efter en viss svacka under våren åter tagit fart och på de mest betydelsefulla marknaderna visar företaget en stark rörelsemarginal.

Rörelseresultatet hos JM ökade til 2.028 mkr under 2020 jämfört med 2.008 mkr året innan. Förutom en god marknad för bostadsförsäljningen beror det förbättrade rörelseresultatet för 2020 även på att resultatet 2019 belastades med negativt resultat från Entreprenad Region Hus som varit under avveckling.

Efter ett första halvår där Covid-19 och följdeffekterna av pandemin skapade  osäkerhet rapporterar JM att  efterfrågan tydligt har förbättrats under det andra halvåret.

Man ser även framför sig mycket begränsade störningar, bemanningsmässigt och i leverantörskedjor, och bedömer därmed att risknivån i bolagets verksamhet minskat inför 2021. Med de utsikterna och med ett helårsresultat för 2020 i nivå med året innan föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 12,75 kronor per aktie (12,50) för 2020.

Vd Johan Skoglund kommenterar resultatet:

–Vi hade en stark avslutning på året där försäljningen var mycket god på samtliga av våra marknader vilket också har möjliggjort en god nivå av produktionsstartade bostäder.

Region Riks hade för helåret en något bättre rörelsemarginal än Region Stockholm, som brukar ligga i topp. För 2020 var marginalerna 15,7% respektive 14,6%. Under det sista kvartalet låg dock Stockholm i topp med 16,4% jämfört med 16,1% för Riks.

Vi årsskiftet var 60% av JM:s produktionsstartade bostäder sålda. Och om även bokade bostäder läggs till var siffran 74%.

Ur bokslutet

Intäkterna uppgick till 15.388 mkr (15.692) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 15.232 mkr (15.438).

Rörelseresultatet uppgick till 2.028 mkr (2.008). Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 procent (12,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 2.051 mkr (2.243) och rörelsemarginalen till 13,5 procent (14,5).

Resultat från försäljningar av fastigheter m.m. om 191 mkr (276) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt uppgick till 1.955 mkr (1.928). Resultat efter skatt uppgick till 1.575 mkr (1.570).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 20,8 procent (22,2). Resultatet per aktie under året uppgick till 22,50 kronor (22,50).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1.715 mkr (1.291).

Antal sålda bostäder ökade till 4.026 (3.595) och produktionsstarterna uppgick till 3.199 (3.269).

Övervärden exploateringsfastigheter om 6,5 mdkr (6,7).

Styrelsen föreslår 12,75 kronor (12,50) i utdelning för 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Ica säljer till Verdion

Projektinvestering på drygt en halv miljard väntar.

AL försöker sälja känt hus mitt i city

Nära Hötorget. Atrium Ljungberg bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter.

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Tillbaka till förstasidan