OP:s vd: ”Nu vänder vi blad och går vidare”

”Om den förestående skuldkonverteringen i moderbolaget lyckas så blir koncernens egna kapital återställt”, så beskriver Oscar Properties nya vd bolagets situation. Han tycker även det är dags att vänta blad.

Annons

Årsredovisningen 2023 för Oscar Properties är slutligen färdigställd. Där skriver det pressade bolagets nya vd Richard Bagge:

”Bolaget har haft en händelserik tid sedan årsskiftet. Väsentliga händelser summeras i årsredovisningen och många av händelserna har på olika sätt haft påverkan på det som ska presenteras i årsredovisningen. Nu vänder vi blad och går vidare”.

Bolaget redovisade även nyligen sin Q1-rapport – med blödande siffror och skyhöga vakanser, ungefär samtidigt som andra noterade bolag börjat släppa sina Q2-rapporter.

I den nyligen publicerade årsredovisningen för 2023 redovisar Oscar Property lägre resultat och eget kapital än vad som angavs i bokslutskommunikén.

Efter att bokslutskommunikén publicerades den 26 april 2024 har de fortsatta försäljningsaktiviteterna visat att vissa fastighetsvärderingar i bokslutskommunikén varit högre än vad ny, tillkommande information indikerar, skriver bolaget i ett meddelande.

”Ny information utgörs av aktuella bud, försäljningspris vid mindre avyttringar och den försäljningsprocess som initierats i samband med överenskommelsen som ingicks den 5 juni med moderbolagets obligationsägare. I årsredovisningen för 2023 beaktas känd information fram till idag när rapporten publiceras”, skriver bolaget vidare

Huvudsakliga ändringar beskrivs nedan:

  • Koncernens nettoresultat och eget kapital minskar med 228 mkr till –3 062 mkr respektive -1 100 mkr.
  • Koncernens fastighetsvärden minskar med 219 mkr till 3 800 mkr.

Kommentar Richard Bagge, vd:

– Koncernens negativa egna kapital motsvarar i huvudsak moderbolagets externa skulder, vilket innebär att om den förestående skuldkonverteringen i moderbolaget lyckas så blir koncernens egna kapital återställt. Det är vår målsättning och förhoppning, Vi hoppas snart kunna återkomma med ett erbjudande till moderbolagets fordringsägare.

Fler Nyheter från förstasidan

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

Tillbaka till förstasidan