OPS-projekt lyfte Skanskas resultat rejält

Det är bistra framtidsutsikter på många av Skanskas marknader. Men för 2020 levererar bolaget ett stabilt resultat som lyfter extra genom ett OPS-projekt.

Skanskas rörelseresultat ökade kraftigt under 2020 tack vare vinsthemtagning i ett stort OPS-projekt i USA. Det ligger bakom större delen av resultatökningen.  Rörelseresultatet landade nu på 11,9 miljarder (7,9).

Själva byggrörelsen bidrog endast med 3,5 miljarder  (3,8) av rörelseresultatet. Projektutvecklingen bidrog med hela 5,4 miljarder (4,5) och där bidrog såväl bostäder som kommersiella projekt med mer än under året innan.

Resultatet efter finansiella poster blev nu 11,6 miljarder (7,7).

Styrelsen föreslår nu en total utdelning om 9,50 kr per aktie varav 3 kr i extrautdelning.

I bolagets översikt av förutsättningarna på de marknader och segment man är verksamma inom är det svag utveckling de kommande 12 månaderna överlag. I byggrörelsen är det endast anläggningsbyggandet i Norden och i Europa som har en stabil marknad i utsikt. När det gäller projektutveckling bostäder anser Skanska den som stabil i Norden. medan man anger negativ utveckling för den kommersiella fastighetsutvecklingen på samtliga sina marknader.

Ur bokslutet:

  • -Intäkterna minskade 10 procent och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
  • Rörelseresultatet, som inkluderar försäljningen av ägarandelen i Elizabeth River Crossings, ökade med 52 procent och uppgick till 11,9 (7,8) miljarder kronor.
  • Resultatet per aktie ökade med 45 procent och uppgick till 22,46 (15,46) kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 16,0 (30 september 2020; 8,0) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 (145,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 178,9 (30 september 2020; 182,9) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (2,4) procent.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,4 (4,5) miljarder kronor.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (21,4) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan