OPS-projekt lyfte Skanskas resultat rejält

Det är bistra framtidsutsikter på många av Skanskas marknader. Men för 2020 levererar bolaget ett stabilt resultat som lyfter extra genom ett OPS-projekt.

Skanskas rörelseresultat ökade kraftigt under 2020 tack vare vinsthemtagning i ett stort OPS-projekt i USA. Det ligger bakom större delen av resultatökningen.  Rörelseresultatet landade nu på 11,9 miljarder (7,9).

Själva byggrörelsen bidrog endast med 3,5 miljarder  (3,8) av rörelseresultatet. Projektutvecklingen bidrog med hela 5,4 miljarder (4,5) och där bidrog såväl bostäder som kommersiella projekt med mer än under året innan.

Resultatet efter finansiella poster blev nu 11,6 miljarder (7,7).

Styrelsen föreslår nu en total utdelning om 9,50 kr per aktie varav 3 kr i extrautdelning.

I bolagets översikt av förutsättningarna på de marknader och segment man är verksamma inom är det svag utveckling de kommande 12 månaderna överlag. I byggrörelsen är det endast anläggningsbyggandet i Norden och i Europa som har en stabil marknad i utsikt. När det gäller projektutveckling bostäder anser Skanska den som stabil i Norden. medan man anger negativ utveckling för den kommersiella fastighetsutvecklingen på samtliga sina marknader.

Ur bokslutet:

  • -Intäkterna minskade 10 procent och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
  • Rörelseresultatet, som inkluderar försäljningen av ägarandelen i Elizabeth River Crossings, ökade med 52 procent och uppgick till 11,9 (7,8) miljarder kronor.
  • Resultatet per aktie ökade med 45 procent och uppgick till 22,46 (15,46) kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 16,0 (30 september 2020; 8,0) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 (145,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 178,9 (30 september 2020; 182,9) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (2,4) procent.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,4 (4,5) miljarder kronor.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (21,4) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Storaffär i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

Tillbaka till förstasidan