OPS-projekt lyfte Skanskas resultat rejält

Det är bistra framtidsutsikter på många av Skanskas marknader. Men för 2020 levererar bolaget ett stabilt resultat som lyfter extra genom ett OPS-projekt.

Skanskas rörelseresultat ökade kraftigt under 2020 tack vare vinsthemtagning i ett stort OPS-projekt i USA. Det ligger bakom större delen av resultatökningen.  Rörelseresultatet landade nu på 11,9 miljarder (7,9).

Själva byggrörelsen bidrog endast med 3,5 miljarder  (3,8) av rörelseresultatet. Projektutvecklingen bidrog med hela 5,4 miljarder (4,5) och där bidrog såväl bostäder som kommersiella projekt med mer än under året innan.

Resultatet efter finansiella poster blev nu 11,6 miljarder (7,7).

Styrelsen föreslår nu en total utdelning om 9,50 kr per aktie varav 3 kr i extrautdelning.

I bolagets översikt av förutsättningarna på de marknader och segment man är verksamma inom är det svag utveckling de kommande 12 månaderna överlag. I byggrörelsen är det endast anläggningsbyggandet i Norden och i Europa som har en stabil marknad i utsikt. När det gäller projektutveckling bostäder anser Skanska den som stabil i Norden. medan man anger negativ utveckling för den kommersiella fastighetsutvecklingen på samtliga sina marknader.

Ur bokslutet:

  • -Intäkterna minskade 10 procent och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
  • Rörelseresultatet, som inkluderar försäljningen av ägarandelen i Elizabeth River Crossings, ökade med 52 procent och uppgick till 11,9 (7,8) miljarder kronor.
  • Resultatet per aktie ökade med 45 procent och uppgick till 22,46 (15,46) kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 16,0 (30 september 2020; 8,0) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 (145,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 178,9 (30 september 2020; 182,9) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (2,4) procent.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,4 (4,5) miljarder kronor.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (21,4) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Nära megaaffär – kan frukta stor förlust

Parterna kan vara påväg att nå ett avslut.

Nrep förvärvar 283 nya

Förvärvar nyproducerat. Gått in om ”kapat” tidigare uppgjord affär.

Newsecs spaning – Max Barclays tre favoriter

Anser att svenska kontor fått oförtjänt dåligt rykte. Dock orolig för Sveriges rykte.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

Bildextra: Nya Albano – hela 5 miljarder senare

Från farligt, osäkert och smått bortglömt till något som ska bidra till att lyfta hela huvudstadsregionen.

Tillbaka till förstasidan