Omvärderingar belastar SSM:s Q3-rapport

Omvärderingar belastar SSM:s Q3-resultat. Kassaflödet opåverkat.

Bostadsutvecklarens nyckeltal och viktiga händelser under tredje kvartalet 2019:

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3).
  • Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet. Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.
  • Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.
  • Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK (132,1).
  • Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.
  • Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.
  • Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som den egna entreprenadverksamheten avyttrades.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar tredje kvartalet 2019:

”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.

Översynen bekräftar bolagets starka kärna i form av; målgrupp, bostadskoncept, hemmamarknad samt byggrätternas mikroläge, men får även till följd att balansförda värden i ett antal projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i nedskrivningar under kvartalet. Omvärderingarna påverkar dock inte bolagets kassaflöde. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

Givet den stabiliserade bostadsrättsmarknaden, en god marknad för hyresrättsprojekt och en optimerad affärsmodell med ett mer balanserat finansiellt risktagande ser jag en positiv framtid för SSM. Från och med årsskiftet 2019/2020 ser jag också fram emot att få leda bolaget i rollen som permanent VD & koncernchef.”

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan