Omvärderingar belastar SSM:s Q3-rapport

Omvärderingar belastar SSM:s Q3-resultat. Kassaflödet opåverkat.

Bostadsutvecklarens nyckeltal och viktiga händelser under tredje kvartalet 2019:

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3).
  • Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet. Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.
  • Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.
  • Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK (132,1).
  • Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.
  • Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.
  • Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som den egna entreprenadverksamheten avyttrades.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar tredje kvartalet 2019:

”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.

Översynen bekräftar bolagets starka kärna i form av; målgrupp, bostadskoncept, hemmamarknad samt byggrätternas mikroläge, men får även till följd att balansförda värden i ett antal projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i nedskrivningar under kvartalet. Omvärderingarna påverkar dock inte bolagets kassaflöde. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

Givet den stabiliserade bostadsrättsmarknaden, en god marknad för hyresrättsprojekt och en optimerad affärsmodell med ett mer balanserat finansiellt risktagande ser jag en positiv framtid för SSM. Från och med årsskiftet 2019/2020 ser jag också fram emot att få leda bolaget i rollen som permanent VD & koncernchef.”

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan