Ökade räntor äter upp Nivikas växande driftnetton

Med en halvering av kursen sedan introduktionen i slutet av 2021 har det senaste året inte varit så kul för Nivikas aktieägare. Delårsrapporten bjuder också på en negativ värdeutveckling.

Bolaget delårsrapport för perioden sep–nov innehåller tydligt ökade hyresintäkter och driftnetto men ett något lägre förvaltningsresultat. Dessutom justeras värdet på beståndet ned med –182 mkr.
Det är en planerad expansion, som nu bromsas upp, som förklarar de tydligt ökade hyresintäkter det senaste året. Samtidigt har lånen vuxit och dessutom har den genomsnittliga finansieringskostnaden ökat från 2,5% till 4,2% under de senaste 12 månaderna.

Av de räntebärande lånen om nära 6 miljarder utgör obligationslån 1250 mkr. Till hösten förfaller ett obligationslån om 600 mkr. Bolaget nämner att man nu frigjort en del kapital.

–Vi har efter kvartalet avyttrat en fastighetsportfölj om sex kommersiella fastigheter, transaktionen gjordes i nivå med aktuell värdering och dessutom en enskild kommersiell fastighet som avyttrades 35 procent över värdering. Transaktionerna tillförde cirka 250 miljoner kronor i likviditet, säger vd Niclas Bergman.

I den uppställning över bolagets intjäningsförmåga som redovisas i delårsrapporten uppskattas förvaltningsresultatet till 150 mkr. Pågående projekt där ungefär 500 mkr återstår att investera bedöms under innevarande år öka hyresintäkterna med 50 mkr.

Ur Nivikas delårsrapport Q1, sept-nov

  • De totala hyresintäkterna ökade med 35 % till 151 mkr (112)
  • Driftnettot ökade med 28 % till 98 mkr (76)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 35 mkr (36)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till -182 mkr (281)
  • Periodens resultat uppgick till -138 mkr (262)
  • Totalresultat per aktie -2,40 kr (7,06)

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan