Ökade hyresintäkter för John Mattson

John Mattson har presenterat sin delårsrapport för Q3 2020.

Under perioden ökade hyresintäkterna med 15 procent och förvaltningsresultatet per aktie med 66 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnation och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.

Bolaget är bland annat aktivt i Slakthusområdet där man tillträtt tre tomträtter.

–  Jag är glad att vi är en del av utvecklingen av det spännande Slakthusområdet. Vi är nu etablerade i tre kommuner i Stockholmsregionen och har ambitionen att fortsätta växa i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Det är också glädjande att se att vårt tillväxtarbete ger tydliga effekter på det ekonomiska resultatet, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Januari – september 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 215,9 mkr (188,2), en ökning med 15 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 75,0 mkr (45,2), motsvarande 2,23 kr per aktie (1,34).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 76,2 mkr (46,0), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 62,1 mkr (59,5), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -12,7 mkr (-31,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 92,1 mkr (52,5), motsvarande 2,74 kr per aktie (1,56).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 7.422 mkr (6.229).
  • Investeringarna uppgick till 994,7 mkr (129,8), varav 857,3 mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun och tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad.

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan