Ökad försäljning hos Besqab

Nya Besqab, efter Aros Bostäders köp av ”gamla” Besqab, visar upp siffrorna. Det råder hög försäljningsgrad i pågående produktion, 86 procent – även om det ör lägre än 91 procent för ett år sedan. Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 38 (10).

Annons

Det nya Besqab har en mycket stark byggrättsportfölj och bolaget får genom samgåendet en väsentligt högre produktionsvolym.

Magnus Andersson, vd Besqab säger:

– Efterfrågan på kvalitativa bostäder i Storstockholmsområdet förväntas öka igen i takt med ett minskat utbud av nyproducerade bostäder och ett stabiliserat ränteläge. Beredskapen för att produktionsstarta nya bostadsprojekt i takt med att marknaden förbättras är god. Med en byggrättsportfölj bestående av nästan 8 000 framtida bostäder i attraktiva lägen är vår ambition är att kunna hålla en rullande produktionsvolym om 2.000 bostäder i pågående produktion.

Nyckeltalen för perioden januari–mars 2024

» Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 461 Mkr (389). Bruttoresultatet uppgick till 63 Mkr (75) och bruttomarginalen var 13,6 procent (19,4).

» Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 20 Mkr (49) och rörelsemarginalen var 4,4 procent (12,5). Periodens resultat uppgick till 9 Mkr (42). Resultat per aktie före och efter

utspädning uppgick till 0,15 kr (0,87).

» Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten per balansdagen till 62,5 procent (71,2), eget kapital uppgick till 3 609 Mkr (1 935) och balansomslutningen uppgick till 5 771 Mkr (2 719).

» Enligt IFRS uppgick nettoomsättning till 389 Mkr (496), rörelsemarginalen var negativ (14,4). Periodens resultat uppgick till -55 Mkr (67). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,89 kr (1,40).

» Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 38,2 procent (59,1), eget kapital uppgick till 3 236 Mkr (1 614) och balansomslutningen uppgick till 8 465 Mkr (2 732).

» Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 86 procent (91). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 38 (10).

» Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (188). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 245 (252).

Integrationen av bolagen pågår under namnet Besqab, med den tydliga ambitionen att bilda en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala. Vid kvartalets utgång var 2 268 bostäder under produktion och byggrättsportföljen uppgick till 7 871 enheter, fördelat på 75 framtida bostadsprojekt i 24 kommuner i Storstockholmsregionen och Uppsala. Försäljningsgraden i pågående produktion uppgår till 86 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan