Oförändrad substans men lägre förvaltningsresultat för Wallenstam

Resultat från vindkraft hjälper till att lyfta resultatet före värdeförändringar. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 60 öre per aktie.

Det sista kvartalet 2022 värderades Wallenstams bestånd ned tydligt, vilket innebar att den positiva utveckling beståndet haft fram till dess förbyttes i en negativ siffra om totalt –2.627 mkr (3.674).
I sitt vd-ord skriver Hans Wallenstam:
–       Jag känner mig trygg i den värdering som nu är gjord. Vi har våra bostadsfastigheter i de mest attraktiva bostadsområdena i de mest attraktiva regionerna ­Göteborg och Stockholm.

Direktavkastningskravet på bolagets hyresfastigheter har ökat med 0,4 procentenheter under 2022 upp till 3,4 procent och på det kommersiella beståndet har ökningen varit lika stor, upp till en genomsnittlig nivå på 4,8 procent.

Hyresintäkterna hos Wallenstam ökade med 165 mkr under 2022 till 2.490 mkr (2.324). De finansiella kostnaderna för fastigheterna ökade med över 50 procent, från 238 mkr till 370 mkr. Det ökade driftnettot från beståndet orkade inte med att parera helt för de ökade finansiella kostnaderna. Därmed blev förvaltningsresultatet från fastighetsverksamheten lägre än under 2021, 1.252 mkr jämfört med 1.280 mkr då.

Men då fanns det intäkter från framförallt vindkraftsproduktionen samt återläggning av tidigare nedskrivning av vindkraft som kunde kompensera. Resultatet före värdeförändringar och nedskrivningar förbättrades därmed till 1.392 mkr (1.303).

Resultatet efter skatt hamnade på 1.103 mkr (4.717). Värdeförändringar på fastigheter belastar med –2.627 mkr samtidigt som värdeförändringar på finansiella instrument gav en positiv påverkan om 1.646 mkr.

Wallenstam har under året investerat drygt 4,4 miljarder via förvärv och byggnation samtidigt som man sålt för drygt 3,1 miljarder.

 • Ur Wallenstams bokslut för 2022:
 • Soliditeten uppgår till 47 % och belåningsgraden till 45 %.
 • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 517 Mkr (3 325) och förvärv till 2 046 Mkr (358).
 • Försäljning av fastigheter uppgår till 3 285 Mkr (1 340).
 • På bokslutsdagen är 1 744 lägenheter under produktion.
 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 252 Mkr (1 280).
 • Hyresintäkterna uppgår till 2 490 Mkr (2 324).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till -2 627 Mkr (3 674).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 57,40 kr (57,30).
 • Tidigare nedskrivning av vindkraftverk har återlagts med 300 Mkr (-).
 • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 1 646 Mkr (484).
 • Resultat före skatt uppgår till 711 Mkr (5 371) och resultat efter skatt uppgår till 1 103 Mkr (4 717), motsvarande 1,7 kr per aktie (7,2).
 • Styrelsen föreslår en bibehållen utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,30 kr per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Nära megaaffär – kan frukta stor förlust

Parterna kan vara påväg att nå ett avslut.

Nrep förvärvar 283 nya

Förvärvar nyproducerat. Gått in om ”kapat” tidigare uppgjord affär.

Newsecs spaning – Max Barclays tre favoriter

Anser att svenska kontor fått oförtjänt dåligt rykte. Dock orolig för Sveriges rykte.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

Tillbaka till förstasidan