Oförändrad substans men lägre förvaltningsresultat för Wallenstam

Resultat från vindkraft hjälper till att lyfta resultatet före värdeförändringar. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 60 öre per aktie.

Det sista kvartalet 2022 värderades Wallenstams bestånd ned tydligt, vilket innebar att den positiva utveckling beståndet haft fram till dess förbyttes i en negativ siffra om totalt –2.627 mkr (3.674).
I sitt vd-ord skriver Hans Wallenstam:
–       Jag känner mig trygg i den värdering som nu är gjord. Vi har våra bostadsfastigheter i de mest attraktiva bostadsområdena i de mest attraktiva regionerna ­Göteborg och Stockholm.

Direktavkastningskravet på bolagets hyresfastigheter har ökat med 0,4 procentenheter under 2022 upp till 3,4 procent och på det kommersiella beståndet har ökningen varit lika stor, upp till en genomsnittlig nivå på 4,8 procent.

Hyresintäkterna hos Wallenstam ökade med 165 mkr under 2022 till 2.490 mkr (2.324). De finansiella kostnaderna för fastigheterna ökade med över 50 procent, från 238 mkr till 370 mkr. Det ökade driftnettot från beståndet orkade inte med att parera helt för de ökade finansiella kostnaderna. Därmed blev förvaltningsresultatet från fastighetsverksamheten lägre än under 2021, 1.252 mkr jämfört med 1.280 mkr då.

Men då fanns det intäkter från framförallt vindkraftsproduktionen samt återläggning av tidigare nedskrivning av vindkraft som kunde kompensera. Resultatet före värdeförändringar och nedskrivningar förbättrades därmed till 1.392 mkr (1.303).

Resultatet efter skatt hamnade på 1.103 mkr (4.717). Värdeförändringar på fastigheter belastar med –2.627 mkr samtidigt som värdeförändringar på finansiella instrument gav en positiv påverkan om 1.646 mkr.

Wallenstam har under året investerat drygt 4,4 miljarder via förvärv och byggnation samtidigt som man sålt för drygt 3,1 miljarder.

 • Ur Wallenstams bokslut för 2022:
 • Soliditeten uppgår till 47 % och belåningsgraden till 45 %.
 • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 517 Mkr (3 325) och förvärv till 2 046 Mkr (358).
 • Försäljning av fastigheter uppgår till 3 285 Mkr (1 340).
 • På bokslutsdagen är 1 744 lägenheter under produktion.
 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 252 Mkr (1 280).
 • Hyresintäkterna uppgår till 2 490 Mkr (2 324).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till -2 627 Mkr (3 674).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 57,40 kr (57,30).
 • Tidigare nedskrivning av vindkraftverk har återlagts med 300 Mkr (-).
 • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 1 646 Mkr (484).
 • Resultat före skatt uppgår till 711 Mkr (5 371) och resultat efter skatt uppgår till 1 103 Mkr (4 717), motsvarande 1,7 kr per aktie (7,2).
 • Styrelsen föreslår en bibehållen utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,30 kr per aktie.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg

Den 27 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Göteborg. Det äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Dubblar i Kungens kurva

FV berättar om flera nya planer i Sveriges mest kända handelsområde.

Ny rekordhyra att vänta

Lokaler kan bli lediga. Bästa lokalerna kan ge ny rekordhöga för kontor i Sverige.

Heimstaden inte nöjd – vill höja hyrorna ytterligare

Vill ha ny förhandling med Hyresgästföreningen.

Säger upp 140 hyresavtal för omförhandling

Sportkedjan Stadium går ut hårt mot årets hyreshöjningar.

Togs ESG på allvar under Mipim?

Patrik Attemark, koncernchef för Newsec, åkte till mässan med höga förhoppningar. Han summerar sina intryck.

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Tillbaka till förstasidan