Joachim Kuylenstierna, Carl Bildt och Björn Rosengren.

Offentliga Hus får över 10.000 nya ägare – till börsen i dag

Nu tillförs börsen ett bolag helt inriktat på samhällsfastigheter. Det är Offentliga Hus i Norden AB som gör entré på Nasdaq First North Premier. Handeln av aktien inleddes nedåt men kursen hade efter två timmar nått åter till startkursen.

Annons

Noteringen har föregåtts av en kombinerad försäljning av befintliga aktier samt nyemission. Priset i erbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie.

När handeln i aktien startade vände kursen ned 4 procent direkt, till 12,85 som lägst. Efter två timmar var kursen uppe på strax över 13,4.

Bolaget meddelar att intresset har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och övertecknats. Totalt får bolaget över 10.000 nya aktieägare.

– Det är glädjande att intresset för att bli delägare i Offentliga Hus har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare såväl som bland allmänheten i Sverige, kommenterar Offentliga Hus vd Fredrik Brodin.
Offentliga Hus vd Fredrik Brodin ringde in bolaget på börsen under fredagsmorgonen. Foto: Alva Ohlsson
– Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare. Nu börjar resan som noterat bolag och jag ser fram emot en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter. Vi påbörjar dessutom redan nu arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista, tillägger Brodin.
Till följd av hårda coronaregler vid Nasdaq OMX äger inga ceremonier rum i börsens lokaler i Frihamnen. Ceremonin för Offentliga Hus ägde rum i Priority Groups lokaler på Skeppsbron. Börsens egna klocka var på plats liksom representanter från Nasdaq.
Stora delar av gänget från Offentliga Hus. Foto: Alva Ohlsson
Magnus Sundell, Terese Filipsson, Fredrik Brodin och Johan Bråkenhielm.

Prissättningen av aktien i erbjudandet motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 2.680 miljoner kronor före erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3.430 miljoner kronor efter erbjudandets genomförande. Erbjudandet tecknades till över 91 procent av nordiska investerare.

Marknadsvärdet på bolagets aktier, före och efter erbjudandets genomförande, motsvarar en värdering om 1,0 gånger gentemot bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NAV).

Erbjudandet omfattade 55.970.150 nyemitterade aktier i bolaget samt 55.970.150 utgjordes av befintliga aktier som erbjöds av bolagets enda aktieägare, Nordact AB.

Nordact AB är ägt till 50 procent vardera av Fastator och Offentliga Nordic Property Holding SARL Fastator är noterat på Nasdaq First North och dess huvudägare är Joachim Kuylenstierna (genom Skälsö Intressenter AB) och Mats Lundberg (genom Mats Invest AB), vardera med ett innehav om 27,8 procent av aktierna. Offentliga Nordic Property Holding SARL är ägt av Bardeen FCP-SIF till 75 procent och av Pierre Ladow, styrelseledamot i Offentliga Hus, med 25 procent.

Bland styrelseledamöterna i Offentliga Hus styrelse finns Carl Bildt och Björn Rosengren.

Erbjudandet av nya aktier kommer tillföra Offentliga Hus en bruttolikvid om cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader och en nettolikvid om cirka 710 miljoner kronor efter avdrag för kostnader i samband med noteringen.

Av försäljningslikviden från de befintliga aktier som erbjöds av Nordact kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av de reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderade försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

Läs gärna Fastighetsvärlden stora personporträtt på Joachim Kuylenstierna här. Det har rubriken ”Han siktar på hög tillväxt”.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan