Nyttobostäder måste hitta ny finansieringsmodell

Den tänkta finansieringslösningen för Nyttobostäder håller inte för framtiden. Storägaren bakom bolaget ALM Equities har tagit fram en ny modell som man nu föreslår för styrelsen.

Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och modell för att finansiera redan uppgjorda affärer förändras. Förslaget innebär en befintliga preferensaktier omvandlas till stamaktier samt att kommande tillskott av fastigheter också finansieras i form av stamaktier i stället för preferensaktier.
En befintlig preferensaktie föreslås ge rätt till två nya stamaktier och för framtida projekt finns också en ny modell. Förändringen medför att ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minskar från 43,5 procent till 37,5 procent vid full anslutningsgrad.

Förslaget backas av ägare till 80 procent av utestående preferensaktier och till 100 procent avseende förvärv av projekt i produktion och kommande projekt. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget så behöver de kalla till en extra bolagsstämma för beslut gällande genomförande.

Nyttobostäders nuvarande kapitalstruktur är ett resultat av den finansieringsmodell som var grunden till bolagets uppbyggnad där utvecklingen av och projektrisken för fastigheterna har legat utanför bolaget. Den tidigare modellen innebar att nyproducerade fastigheter överläts till ett på förhand avtalat fast pris. ALM Equity tillsammans med investerare stod då för utvecklingsrisken samtidigt som de åtog sig att erhålla delar av betalningen för levererade fastigheter genom nyemitterade preferensaktier.

Fram till idag har den ursprungliga finansieringsmodellen fungerat och Nyttobostäder tillträtt ytterligare  sex fastigheter utöver de som redan fanns vid bolagets bildande. Men för att lösa finansiering för framtiden och den förändrade marknadssituationen har ALM Equity nu presenterat ett förslag till Nyttobostäders styrelse.

Utöver förändringen av befintliga preferensaktier till stamaktier innebär förslaget att de sju fastigheter som är under produktion färdigställs enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier om 1,0 miljard, motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna.
De resterande elva byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter föreslås omgående säljas in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 miljarder. Förslaget innebär samtidigt att projektutvecklingsrisken övergår till Nyttobostäder i de projekt som ännu inte produktionsstartats.

Vid en anslutningsgrad om 100 procent omvandlas 1,1 miljarder i preferenskapital till stamkapital. Därutöver tillförs nytt stamkapital om 2,3 miljarder, vilket innebär att eget kapital i Nyttobostäder skulle uppgå till cirka 4,0 miljarder.

Fler Nyheter från förstasidan

Ikea öppnar i Täby Centrum

Sjätte satsningen i Stockholmsområdet. Nu i nytt väderstreck.

“Årets förhandlingar är oerhört tuffa”

Hyresgästföreningens förbundschef berättar om de svåra förhandlingarna.

Listor: Årets hyreshöjningar och yrkanden

Ovanligt många hyresförhandlingar är inte klara.

Hett, hett – men nu lite osäkert kring logistik

Succésatsning som skapat hela 4.600 arbetstillfällen.

Svefa förvärvar Set Up

Tagit en marknadsledande position.

Hyror för privatägda värdar i Stockholm klara

Avtal gäller 100.000 lägenheter.

Hit flyttar AMF sitt nya kontor – ”del av staden”

Vd Thomas Erséus berättar hur bolaget har tänkt.

Experter skapar ny podd för fastighet och finans

Hur ser betalningsviljan ut för fastigheter på direktmarknaden och vem är det som har högst blodtryck i fastighetsbranschen just nu? Ny podd går på djupet med stort och smått.

Hon blir ny vd för Niras

Blir ansvarig för 240 medarbetare.

Bilder: Förslag om 30 våningar vann

Landmärke förändras. 68 arkitektteam lämnade förslag.

Börsbolag redo att sälja mitt på Östermalm

Nästan 12.000 kvm. Läge som kan attrahera flera investerargrupper.

Tänkt storspelare gör första större förvärvet

Investerar i närheten av slottsmiljö.

Realplay

Kista är en nyckelfråga för Ericsson

Samverkansprojektet Kista Limitless har nu varit igång i drygt ett år. Under det året har man satt igång en rad aktiviteter samtidigt som de långsiktiga planerna fortsätter att mejslas fram.

Klart: Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Beslutet rör 77.000 lägenheter.

Tillbaka till förstasidan