Nyttobostäder måste hitta ny finansieringsmodell

Den tänkta finansieringslösningen för Nyttobostäder håller inte för framtiden. Storägaren bakom bolaget ALM Equities har tagit fram en ny modell som man nu föreslår för styrelsen.

Annons

Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och modell för att finansiera redan uppgjorda affärer förändras. Förslaget innebär en befintliga preferensaktier omvandlas till stamaktier samt att kommande tillskott av fastigheter också finansieras i form av stamaktier i stället för preferensaktier.
En befintlig preferensaktie föreslås ge rätt till två nya stamaktier och för framtida projekt finns också en ny modell. Förändringen medför att ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minskar från 43,5 procent till 37,5 procent vid full anslutningsgrad.

Förslaget backas av ägare till 80 procent av utestående preferensaktier och till 100 procent avseende förvärv av projekt i produktion och kommande projekt. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget så behöver de kalla till en extra bolagsstämma för beslut gällande genomförande.

Nyttobostäders nuvarande kapitalstruktur är ett resultat av den finansieringsmodell som var grunden till bolagets uppbyggnad där utvecklingen av och projektrisken för fastigheterna har legat utanför bolaget. Den tidigare modellen innebar att nyproducerade fastigheter överläts till ett på förhand avtalat fast pris. ALM Equity tillsammans med investerare stod då för utvecklingsrisken samtidigt som de åtog sig att erhålla delar av betalningen för levererade fastigheter genom nyemitterade preferensaktier.

Fram till idag har den ursprungliga finansieringsmodellen fungerat och Nyttobostäder tillträtt ytterligare  sex fastigheter utöver de som redan fanns vid bolagets bildande. Men för att lösa finansiering för framtiden och den förändrade marknadssituationen har ALM Equity nu presenterat ett förslag till Nyttobostäders styrelse.

Utöver förändringen av befintliga preferensaktier till stamaktier innebär förslaget att de sju fastigheter som är under produktion färdigställs enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier om 1,0 miljard, motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna.
De resterande elva byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter föreslås omgående säljas in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 miljarder. Förslaget innebär samtidigt att projektutvecklingsrisken övergår till Nyttobostäder i de projekt som ännu inte produktionsstartats.

Vid en anslutningsgrad om 100 procent omvandlas 1,1 miljarder i preferenskapital till stamkapital. Därutöver tillförs nytt stamkapital om 2,3 miljarder, vilket innebär att eget kapital i Nyttobostäder skulle uppgå till cirka 4,0 miljarder.

Fler Nyheter från förstasidan

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fem svenska fastighetsbolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan