Nystad satsar på Ekerö

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ekerö har den 17 mars fattat beslut om att Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB kommer att ingå en avsiktsförklaring avseende överlåtelse av hela eller del av fastigheten för nuvarande Ekebyhovsskolan. Kommunens planering med att flytta Ekebyhovsskolan till ny plats pågår sedan en tid. Utifrån avsiktsförklaringen avser Nystad Stadsutveckling att på platsen för ovan nämnda grundskola och särskola, skapa förutsättningar för en eventuell etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) samt omlokalisering av Birkaskolan som idag bedriver verksamhet bredvid Tappströmsskolan.

Nystad drivs av Per Ronnevik med en bakgrund från Unibail-Rodamco (läs mer här) och Fredrik Hermansson som jobbat på SHH och Hemsö. Bolaget Nystad planerar projekt inom olika fastighetssegment.

Ekerö kommun har sedan tidigare beslutat att detaljplanelägga del av fastigheten Ekebyhov 1:1 vid Bryggavägen för byggandet av en ny skola. Nuvarande kommunalt drivna Ekebyhovsskolans befintliga grund- och särskolelokaler är föråldrade och verksamheten planeras att flyttas till den nya skolan, varefter de befintliga lokalerna planeras att rivas. Planen är att exploatören ska bygga, äga och förvalta lokaler för verksamheten.

– Vi har redan idag en stor andel av våra elever som reser till andra typer av skolor utanför kommunen då utbudet av skolor i Ekerö kommun är begränsat. Som ett led i att uppfylla Ekeröalliansens politiska plattform och vallöfte vill vi nu genom denna avsiktsförklaring, möjliggöra för en friskola i Ekerö kommun, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Ekerö står inför en ny utvecklingsfas där en ökad befolkning leder till ökade behov av kommunal verksamhet. De kommande åren kommer byggnationer runt om i kommunen kräva planering och genomförande av utbyggnaden för det kommunala ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg. Behovet av nya skollokaler för kommunal skola bedöms under 2020-talet vara uppfyllt i och med byggandet av nya Sanduddens och Ekebyhovs skolor. Det finns behov av ytterligare elevplatser och önskemål om etablering av fristående skolverksamhet finns med i kommunens målsättningar och för detta behöver ytterligare lokaler tillskapas.

– Efter att vi har utvärderat olika möjliga lösningar ser vi nu att en avsiktsförklaring med en specifik exploatör kommer att ge största möjliga nytta för pengarna. Vi möjliggör därigenom både en nyetablering samt en expansion av friskolor på Ekerö. Vi tillgodoser ett behov av elevplatser som kommer att öka och vi ger fler möjligheten att välja skola, avslutar Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Fler Nyheter från förstasidan

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas.

Hemsö i tänkt storsatsning med fotbollsförbundet

Nils Styf: ”Vi ser mycket fram emot denna satsning på svensk fotboll”.

Convendum hyr 4.100 kvm

Skandia Fastigheter gör en stor uthyrning för coworking.

Ingka och Ikea satsar på egen coworking

Pilotprojekt i Kungens Kurva. Läs om bolagets satsning.

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Tillbaka till förstasidan