Nyproduktion tillför värde hos Wallenstam

Med stora rullande investeringar i nyproduktion av främst bostadshyresfastigheter för egen förvaltning driver denna både hyrestillväxten och värdeförändringarna hos Wallenstam. Under årets första tre kvartal har företaget investerat nära 3 miljarder i nyproduktion.

Värdeförändringen i beståndet kommer helt från nyproduktionen och uppgick till drygt 600 miljoner och utgjorde därmed nära hälften av resultatet före skatt hos Wallenstam.

Förvaltningsresultatet har ökat svagt men det beror delvis på lämnade covid-19-rabatter, i annat fall hade ökningen varit nära 5 procent.

Vd Hans Wallenstam kommenterar:

– Vår pågående nybyggnation har i princip inte alls påverkats av pandemin, utan löper på enligt plan. Efterfrågan på bostäder är fortfarande enormt stor på de orter där vi verkar. I dagsläget står drygt 120.000 personer i vår egen kö till våra nyproducerade hyreslägenheter. I det kommersiella beståndet finns det en osäkerhet gällande de mest utsatta branscherna. För vår del är det butiker och restauranger i entrévåningarna i våra fastigheter som har det tuffast, medan det är en god efterfrågan på våra kontorsytor.

Ur  Wallenstams delårsrapport jan-sept:

  • Substansvärdet per aktie ökar med 3,80 kr i perioden och uppgår till 95,10 kr (91,30).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 860 mkr (851), efter lämnade covid-19-rabatter om netto drygt 30 mkr.
  • Hyresintäkterna ökar med 4 % och uppgår till 1.576 mkr (1.511).
  • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2.955 mkr (2.390).
  • På bokslutsdagen är 2.939 lägenheter under produktion.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 616 mkr (1.009), som i sin helhet kommer från värdetillväxt i nyproduktion (505).
  • Resultat före skatt uppgår till 1.240 mkr (1.286) och resultat efter skatt uppgår till 974 mkr (1,038), motsvarande 3,0 kr per aktie (3,2).

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan