Elias Georgiadis och Stina Lindh Hök. Bilder: Fastighetsvärlden

Nyfosa förvärvar för 706 miljoner från Stenhus

Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 mkr och årligt hyresvärde är 62,5 mkr. Säljare är Stenhus Fastigheter.

Annons

CBRE och Born Advokater har varit rådgivare till Stenhus i transaktionen.

Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 725 MSEK, vilket innebär en rabatt om cirka tre procent jämfört med bokfört värde per Q4 2022, uppger Stenhus. Frånträde sker 31 mars 2023.

Fastigheterna som har en uthyrningsbar yta om drygt 50.000 kvm är fullt uthyrda med en överskottsgrad om 83 procent. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,4 år. Cirka 70 procent av hyresintäkterna kommer från dagligvaru- och lågprishandel, och resterande del från lager och lätt industri.

Fastigheterna återfinns i väletablerade lägen på orter såsom Eskilstuna, Örebro, Linköping, Gävle och Örnsköldsvik med hyresgäster som Dagab Logistik (Willys), Ahlberg Dollarstore, Rusta och Ica.

– Vi fortsätter att stärka vår kassaflödesportfölj och dessa fastigheter blir ett bra och stabilt komplement, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna försäljning är en del i det konsolideringsarbete som har pågått sedan i somras efter sammanslagningen med Randviken. Genom att använda försäljningslikviden till återbetalning av våra allra dyraste lån förstärker vi en mängd viktiga nyckeltal så som nettobelåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 49 mkr per år. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas, skriver Stenhus i ett pressmeddelande.

Missa inte! Östgötamarknaden 2024

Den 18 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Östgötamarknaden 2024. Seminariet äger rum på Linköping Konsert & Kongress, Linköping.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala 2024

Den 9 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Uppsala. Seminariet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fyra bolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan