Nyemission finansierar Diös storaffär

Brinova går ned något i ägandet. Diös storaffär finansieras genom en fullt garanterad nyemission om 1,1 miljarder samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om 4,5 miljarder. Då köpeskillingen för aktierna i Norrvidden är 600 miljoner innebär detta att det samtidigt sker en viss nedamortering på Norrviddens lån.

Nuvarande aktieägare får företräde vid nyemissionen och varje aktie i Diös ger rätt att teckna en ny aktie för 30 kronor. Några av de största ägarna vill köpa aktier motsvarande hela den tilldelning de får, men inte samtliga. Brinova kommer till exempel endast att utnyttja 60 procent av tilldelningen och ägarandelen i Diös minskar därmed från nära 15 procent ned till 11,95 procent.

Befintliga aktieägare representerande 74 procent av röster och kapital i Diös har förbundit sig att teckna aktier för 675 miljoner i nyemissionen. Den resterande andelen om 446 miljoner garanteras av ett antal parter där bland annat Länsförsäkringar Jämtland, Skandia Liv, Pensionskassa SHB Försäkringsförening, Catella Fondförvaltning, CA Fastigheter, Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken ingår.

Aktieägandet i Diös är relativt koncentrerat, de tio största aktieägarna har drygt 85 procent av aktiekapitalet. Resterande aktier är spritt på relativt små aktieposter. Affären innebär därmed en möjlighet för nya ägare att gå in och ta relativt stora aktieposter i bolaget.

Fastighetsvärlden Idag    2011-09-23

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan