Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustrationer: ÅWL Arkitekter

Nya visionsbilder för bostäderna i Kungens kurva

KF Fastigheters stora planer vid Kungens kurva fortskrider framår. Det som för ett decennium var tänkt för ytterligare handel handlar numera nästan endast om bostäder. Ännu återstår det en tid tills KF Fastigheter kommer att vända sig till investerarmarknaden.

Helena Liljedahl.
Visa faktaruta

Huddinge kommun, och med KF Fastigheter som stor fastighetsägare, smider sedan fler år planer för att utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på. Kollektivtrafiken förbättras när Spårväg syd byggs. Den 4 mars–8 april 2019 är planprogrammet för fastigheten Diametern 2 med flera ute på programsamråd. Sedan tidigare har Fastighetsvärlden berättat att det är aktuellt med ett antal höga hus i området, uppemot 30 våningar. I varje kvarter finns möjlighet att uppföra en byggnad som är mellan 11 och 17 våningar hög.

Planprogrammet planerar för en helt ny stadsdel med cirka 3.500 nya bostäder, skola, förskolor, vårdboenden och butiker. Inflyttning i den första etappen bostäder beräknas att ske 2022. Upplåtelseform för bostäderna är öppen. Det enda som är sagt är att det ska bli en blandad stadsdel, men det finns ingen spikad fördelning mellan hyres- och bostadsrätter.

Helena Liljedahl, vd vid KF Fastigheter, berättar för Fastighetsvärlden att det ännu inte finns någon säljprocess igång för bostäderna, även om intresset från investerarmarknaden sedan länge varit stor – dock något lägre det senaste året när marknaden för bostäder vikt neråt och delvis tvärnitat.

– Vi kan avyttra i olika skeden, men agerar även utifrån hur marknaden ser ut. Vi kan även vara med och bygga delar själva tillsammans med en partner, säger Helena Liljedahl.

Mitt i området skapar Huddinge kommun en stadsdelspark. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat blir viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria. I den korsningen anlägger Huddinge kommun ett nytt torg och där kommer Spårväg syd att få en hållplats. Det är cirka 1,5 kilometers gångväg till tunnelbanestationen i Skärholmen.

KF förvärvade de aktuella fastigheterna mellan 2004–2007 från JM, Riksbyggen och Kungsleden. I samband med att KF Fastigheter 2007 tog över området på 150.000 kvm planerades då för en detaljplaneändring för att möjliggöra för handelsetableringar – men efter några år styrdes satsningen om till att gälla bostäder och numera är det nästan endast bostäder som gäller.

KF Fastigheter äger fastigheterna Diametern 2–6 vilka utgör huvuddelen av programområdet. Den östra delen av området utgör del av kommunens fastighet Kolartorp 1:1. KF Fastigheter kommer att erbjudas att köpa den kommunala mark som planläggs som kvartersmark i den kommande detaljplaneringen.

KF Fastigheter har under de senaste åren sålt nästan alla sina förvaltningsfastigheter (finns en butiksfastighet i Nynäshamn kvar), flera projektfastigheter och även avyttrat mycket mark. I bolagets projektbank finns, utöver stora Kungens kurva, fortfarande planer för Backaplan i Göteborg och bostadsplaner i Upplands Bro (där tidigare Magnolia köpte hälften av KF Fastigheters projektplaner).

Visionsbild för torget.
KF Fastigheter planerar bygga bostäder i Huddinge kommun vid Kungens Kurva.
Visionsbild för den nya stadsdelen i Kungens kurva.
Visionsbild för stadsdelsparken.
Visionsbild för fickpark.

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Tillbaka till förstasidan