Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustrationer: ÅWL Arkitekter

Nya visionsbilder för bostäderna i Kungens kurva

KF Fastigheters stora planer vid Kungens kurva fortskrider framår. Det som för ett decennium var tänkt för ytterligare handel handlar numera nästan endast om bostäder. Ännu återstår det en tid tills KF Fastigheter kommer att vända sig till investerarmarknaden.

Helena Liljedahl.
Visa faktaruta

Huddinge kommun, och med KF Fastigheter som stor fastighetsägare, smider sedan fler år planer för att utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på. Kollektivtrafiken förbättras när Spårväg syd byggs. Den 4 mars–8 april 2019 är planprogrammet för fastigheten Diametern 2 med flera ute på programsamråd. Sedan tidigare har Fastighetsvärlden berättat att det är aktuellt med ett antal höga hus i området, uppemot 30 våningar. I varje kvarter finns möjlighet att uppföra en byggnad som är mellan 11 och 17 våningar hög.

Planprogrammet planerar för en helt ny stadsdel med cirka 3.500 nya bostäder, skola, förskolor, vårdboenden och butiker. Inflyttning i den första etappen bostäder beräknas att ske 2022. Upplåtelseform för bostäderna är öppen. Det enda som är sagt är att det ska bli en blandad stadsdel, men det finns ingen spikad fördelning mellan hyres- och bostadsrätter.

Helena Liljedahl, vd vid KF Fastigheter, berättar för Fastighetsvärlden att det ännu inte finns någon säljprocess igång för bostäderna, även om intresset från investerarmarknaden sedan länge varit stor – dock något lägre det senaste året när marknaden för bostäder vikt neråt och delvis tvärnitat.

– Vi kan avyttra i olika skeden, men agerar även utifrån hur marknaden ser ut. Vi kan även vara med och bygga delar själva tillsammans med en partner, säger Helena Liljedahl.

Mitt i området skapar Huddinge kommun en stadsdelspark. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat blir viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria. I den korsningen anlägger Huddinge kommun ett nytt torg och där kommer Spårväg syd att få en hållplats. Det är cirka 1,5 kilometers gångväg till tunnelbanestationen i Skärholmen.

KF förvärvade de aktuella fastigheterna mellan 2004–2007 från JM, Riksbyggen och Kungsleden. I samband med att KF Fastigheter 2007 tog över området på 150.000 kvm planerades då för en detaljplaneändring för att möjliggöra för handelsetableringar – men efter några år styrdes satsningen om till att gälla bostäder och numera är det nästan endast bostäder som gäller.

KF Fastigheter äger fastigheterna Diametern 2–6 vilka utgör huvuddelen av programområdet. Den östra delen av området utgör del av kommunens fastighet Kolartorp 1:1. KF Fastigheter kommer att erbjudas att köpa den kommunala mark som planläggs som kvartersmark i den kommande detaljplaneringen.

KF Fastigheter har under de senaste åren sålt nästan alla sina förvaltningsfastigheter (finns en butiksfastighet i Nynäshamn kvar), flera projektfastigheter och även avyttrat mycket mark. I bolagets projektbank finns, utöver stora Kungens kurva, fortfarande planer för Backaplan i Göteborg och bostadsplaner i Upplands Bro (där tidigare Magnolia köpte hälften av KF Fastigheters projektplaner).

Visionsbild för torget.
KF Fastigheter planerar bygga bostäder i Huddinge kommun vid Kungens Kurva.
Visionsbild för den nya stadsdelen i Kungens kurva.
Visionsbild för stadsdelsparken.
Visionsbild för fickpark.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan