Malin Axland, Ylva Sarby Westman och Maria Strandberg.

Nya Neobo noteras 10 februari

Neobo Fastigheter har godkänts för notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag blir 10 februari. Under det senaste kvartalet har beståndet värderats ned 3,2 procent.

Ledningsgrupp Neobo:

  • Ylva Sarby Westman, vd
  • Maria Strandberg, CFO
  • Malin Axland, chefsjurist
  • Johan Bergman, IR-Chef
  • Jonny Göthberg, förvaltningschef

Styrelse Neobo:

  • Jan-Erik Höjvall (fd vd Amasten, fd vd Rikshem och fd vd Akelius)
  • Mona Finnström (fd vd Fastigo)
  • Ulf Nilsson (fd vd D. Carnegie & Co och fd vd Savills)
  • Eva Swartz Grimaldi (fd vd Natur&kultur, fd vice vd TV4 samt styrelseledamot SBB sedan 2017)
  • Peter Wågström (fd vd NCC)
Visa faktaruta

En extra bolagsstämma i SBB beslutade den 21 december 2022 att dela ut samtliga SBB:s aktier i Neobo till SBB:s A- och B-aktieägare enligt styrelsens förslag. Utdelningen genomfördes den 30 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad.

Bolagets fastighetsportfölj per dagen för bolagsbeskrivningen består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 mdkr.

Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 mdkr.

Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter. Neobo har ingått nya kreditavtal om 7,4 miljarder kronor varav cirka 80 procent är räntesäkrat. De nya kreditavtalen innebär att Neobo har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent.

Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan