Ny vision för hamnen i Stockholm

”På tisdagen presenterade Hamnstyrelsens ordförande Malte Sigemalm (s) och gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s) ””Vision 2015″” som tar sikte på utvecklingen av Stockholms hamnar. Det ska vara ett planeringsunderlag med riktlinjer för utvecklingen av främst Värtan och Frihamnen. I den har kajer förlängts och pirar byggts ut för att ta hänsyn till att hamnen är en allmän hamn, och av riksintresse för sjöfarten. Samtidigt har detta i visionen frigjort ytor för bostäder och arbetsplatser. Under förutsättning att bullerfrågan löses finns plats för 10000 nya bostäder och 30000 arbetsplatser i området Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Utfyllnaden och förlängningen av kajerna föreslås ske med fyllnadsmassor från Norra länken, där byggstart är planerad till 2005-06. En ny kryssningsterminal föreslås anläggas vid Värtahamnen. Gods- och containertrafiken vill man koncentrera till Norvik i Nynäshamn men det kräver att Banverket tar beslut om dubbelspårig järnväg från Västerhaninge till Nynäshamn. Den svåraste frågan ser fortfarande ut att vara oljehamnen Loudden där ännu inga alternativa lösningar tagits fram.”

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Tillbaka till förstasidan