Den stora satsningen på kollektivtrafik i Stockholm innebär bland annat att Hagalund får en tunnelbanestation. Montage: Fastighetsvärlden. Fastighetsbilder: Humlegården Fastigheter.

Ny ”hemlig” t-station vid Hagalund kan ge Humlegården bonus

Äger 85 procent – Förbereds med extra utsprängning. Humlegården kan få en överraskande bonus om den smått ”hemliga” tunnelbanestationen i Hagalunds industriområde byggs. Bolaget äger 8 fastigheter och har 13 tomträtter i området som ligger i Solna och längs med den gula tunnelbanelinje som planeras mellan Odenplan och Arenastaden, via en station i Hagastaden.

Totalt har Humlegården 74.000 kvm lokaler i Hagalunds industriområde och det utgör 85 procent av den lokalyta som finns i området som mestadels består av småskalig industri och lokaler för diverse hantverkare.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), och därmed ordförande i SL, kommenterar möjligheterna för en framtida station i Hagalunds industriområde för Fastighetsvärlden:

Kristoffer Tamsons.
Kristoffer Tamsons.

– Det har i Stockholmsöverenskommelsen avsatts pengar för att göra en större utsprängning för att underlätta för en möjlig framtida station i området.

För Humlegården skulle en tunnelbanestation bidra till att bolagets vision för området kan uppfyllas och även snabba på utvecklingen.

Maria Lidström.
Maria Lidström.

– Vårt mål är att skapa en modern blandstad där det finns plats för såväl bostäder som kontor och service. Vi vill att det ska vara en levande stadsdel dygnet runt. Som det är nu finns det ingen aktivitet kvällstid och området upplevs som otryggt av många. Allt vi vet nu är att området i framtiden inte kommer att se ut som det gör idag. Det är för centralt för att kunna ha nuvarande verksamheter, säger Maria Lidström, chef Investering och Utveckling vid Humlegården Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

Hagalunds industriområde är det enda området där Stockholm och Solna kan växa ihop på riktigt efter det att Hagastaden står klar. De båda städerna skiljs i övrigt av till exempel Norra begravningsplatsen, Hagaparken och den stora trafikapparaten vid Tomteboda.

Solna stad planerar till exempel för exploatering av områdena närmast den idag breda Solnavägen för att där istället skapa en känsla av kvartersmiljö. Dagens regler med skyddsavstånd för transporter med farligt gods hindrar i nuläget de de planerna. Den södra delen av det området, norr om Hagastaden, är i dagsläget under kraftig exploatering till följd av Landstingets investeringar.

Utsprängningen av en tunnelbanestation under Hagalunds industriområde ska förenkla för att framöver kunna bygga till exempel plattformar och rulltrappor utan att trafiken ska påverkas i någon större utsträckning. Så ”stationen” kan inte jämföras med till exempel halvfärdiga Kymlinge som ännu inte öppnats. Den extra ursprängningen i Hagalunds industriområde ingår i de 600 miljoner kronor som Solna stad har satsat för att få igenom satsningen på tunnelbana till Arenastaden.

Humlegården är klart dominerande fastighetsägare och tomträttsinnehavare i Hagalunds industriområde. Prästlönetillgångar i Stockholm Stift (Prästlönetillgångar) är upplåtare av tomträtterna. Båda bolagen har till SL framfört önskemål om en station i området. I diverse andra remissvar har det även framförts att en station där skulle underlätta för besökare till Norra begravningsplatsen (som är en av Sveriges största) och till Hagaparken. Kollektivtrafiken till Hagalunds industriområde är idag bristfälligt och Humlegården driver sedan 2014 en egen elbuss till området för att underlätta för de som jobbar i området.

Humlegården har successivt ökat beståndet i området, nästan uteslutande genom mindre affärer och styckeförvärv. Vid köpet av sex fastigheter från Alba Fastighets AB i november 2008, nästan dubblade bolaget sitt bestånd till 54.000 kvm lokaler i området. De två senast förvärvade fastigheterna köptes 2014.

Hagalund är ett av Humlegårdens fyra utpekade kärnområden, vid sidan av Innerstaden, Hagastaden och Solna Strand/Sundbyberg

Fastigheterna i Hagalund klassas av bolaget som utvecklingsprojekt. I Humlegårdens årsrapport för 2014 står det följande: ”I Hagalunds företagsområde erbjuds enklare lokaler till lägre hyror. Sannolikt kommer området att ändra karaktär på 5–10 års sikt med ökande hyror som följd. Närheten till Karolinska Institutet har gjort att vi satsat på att konvertera en del kontorslokaler till moderna laboratorielokaler.”

Solna stad har påbörjat planprogram för hela Hagalund där Hagalunds arbetsplatsområde ingår som en del. När programmet är klart planerar Solna stad starta detaljplanearbetet för Hagalund. Humlegårdens mål är att under 2018 starta byggnation som sedan pågår fram till cirka 2030.

Fastighetsvärlden Idag 2015-10-20

Flygbild över Hagalunds industriområde. Foto: Humlegården Fastigheter.
Flygbild över Hagalunds industriområde. Foto: Humlegården Fastigheter.
Fastigheten Ugnen 7 är en av få moderna fastigheter i området. Foto: Humlegården Fastigheter.
Fastigheten Ugnen 7 är en av få moderna fastigheter i området. Foto: Humlegården Fastigheter.
 Föreslagen sträckning tunnelbana från Odenplan till Arenastaden.
Föreslagen sträckning tunnelbana från Odenplan till Arenastaden.
Station Hagastaden. Station Hagastaden får en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i Nya Karolinska Solnas entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet. Gula linjen kommer att försörja den nya stadsdelen Hagastaden som får 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.
Station Hagastaden. Station Hagastaden får en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i Nya Karolinska Solnas entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet. Gula linjen kommer att försörja den nya stadsdelen Hagastaden som får 6.000 bostäder och 50.000 arbetsplatser. Illustration: Rundquist.
En ny station planeras i Arenastaden under mark. Tidigare fanns två tänkbara stationslägen, Mitt och Syd. Efter utredningen har vi gått vidare med stationsläge Syd. Den norra uppgången i Arenastaden vetter mot Stjärntorget. Det blir nära till Friends Arena, bostäder, kontor, hotell och den nya handelsplatsen Mall of Scandinavia. Den södra uppgången hamnar under Frösundaleden och gör det lätt att byta till pendeltåg vid Solna station, till bussar på Frösundaleden och till Tvärbanan. Sträckningen gör det möjligt att i framtiden bygga en station i Hagalunds industriområde, där Solna stad planerar för nya bostäder och arbetsplatser. Det går också att förlänga Gula linjen norrut från Arenastaden.
Station Arenastaden. En ny station planeras i Arenastaden under mark. Tidigare fanns två tänkbara stationslägen, Mitt och Syd. Efter utredningen har SL gått vidare med stationsläge Syd. Den norra uppgången i Arenastaden vetter mot Stjärntorget. Det blir nära till Friends Arena, bostäder, kontor, hotell och den nya handelsplatsen Mall of Scandinavia. Den södra uppgången hamnar under Frösundaleden och gör det lätt att byta till pendeltåg vid Solna station, till bussar på Frösundaleden och till Tvärbanan. Sträckningen gör det möjligt att i framtiden bygga en station i Hagalunds industriområde, där Solna stad planerar för nya bostäder och arbetsplatser. Det går också att förlänga Gula linjen norrut från Arenastaden. Illustration: Rundquist.

Fler Nyheter från förstasidan

JM köper ödefastighet

Planerar bygga 400 bostäder.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Bildextra: Så blir Hufvudstadens nya Cecil

Kontor och hotell vid Norrmalmstorg är ju ett måste. Nu kommer även alternativet coworking.  FV har besökt Hufvudstadens stora och unika satsning.

Vill sälja anrik byggnad för att skapa ett nytt centrum

Skärgårdsnära fastighet till salu.

Full kalabalik om Castellums styrelse

Ledamöter hotar att lämna om Arnhult väljs in.

Hyr ut 4.000 kvm på Kungsgatan

Tredje större uthyrningen i Stockholms CBD på kort tid.

SBB värvar och lanserar satsning

Vill dubbla till 20 miljarder kronor inom segmentet.

Hufvudstadens dotterbolag köper butiker i NK

30 procent av butiksytorna i NK Stockholm och 47 procent av ytorna i Göteborg.

Rådgivaren växer snabbt – flyttar i huvudstaden

Lämnar anrika fastigheten i city.

Skapar 15.000 kvm kontor på Kungsholmen

Ska bli klenod i området.

”Jag ska absolut inte gå i pension…”

Klaus Hansen Vikström slutar efter 15 år. Berättar om framtidsplanerna för FV.

Bilder: Liljeholmstorget lyfter med 70.000 kvm nytt

Citycon redo för stor investering som kommer att fördubbla ytan.

Får toppjobb vid Ramsbury

Rekryteras av Stefan Perssons fastighetsbolag. Lämnar konsultbolag. ”En duktig ledare”.

Öppnar padelhall i Uppsala – utmanar Zlatan

Hyr 2.000 kvm i handelsområdet.

Tillbaka till förstasidan