Cementas fabrik i Slite.

Ny ansökan från Cementa – för fyra år

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite på nordöstra Gotland. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats.

Cementa – detta har hänt

6 juli 2021: Cementas tillstånd avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Avvisandet möter starka reaktioner från industri, fack- och branschorganisationer. En cementbrist närmar sig och den svenska byggbranschen befarar byggstopp och varsel om uppsägningar på grund av materialbrist, eftersom Slitefabriken levererar drygt två tredjedelar av cementbehovet i Sverige. Cementa sätter omgående i gång att söka efter extraordinära lösningar till extern försörjning och import för att mildra konsekvenserna av en möjlig cementbrist.

22 juli 2021: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom med hänvisning till en rad omständigheter i hanteringen av ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte prövningstillstånd.

21 september 2021: Cementa skickar in ansökan om tillfälligt, ”akut” tillstånd till regeringen. Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden. Ett treårigt tillstånd skulle ge en flexibilitet, undvika en akut vattensituation och ge rimliga förutsättningar för att få kommande tillstånd på plats.

18 november 2021: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd fram till 31 december 2022, det vill säga drygt ett år. Detta sätter stor press på alla inblandade parter vad gäller hantering av kommande tillståndsansökan.

18 april 2022: Cementa skickar in ny ansökan på fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansökan om cirka 30 år är påbörjad.

Visa faktaruta

Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.

Därmed är det nu angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott, skriver bolaget i ett pressmeddelande. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande.

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre, enligt bolaget.

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats. Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Ett långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, där HeidelbergCement har en fast målbild om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Nu pågår ett intensivt arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS (carbon capture and storage) som inom kort startas.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan