Cementas fabrik i Slite.

Ny ansökan från Cementa – för fyra år

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite på nordöstra Gotland. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats.

Annons

Cementa – detta har hänt

6 juli 2021: Cementas tillstånd avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Avvisandet möter starka reaktioner från industri, fack- och branschorganisationer. En cementbrist närmar sig och den svenska byggbranschen befarar byggstopp och varsel om uppsägningar på grund av materialbrist, eftersom Slitefabriken levererar drygt två tredjedelar av cementbehovet i Sverige. Cementa sätter omgående i gång att söka efter extraordinära lösningar till extern försörjning och import för att mildra konsekvenserna av en möjlig cementbrist.

22 juli 2021: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom med hänvisning till en rad omständigheter i hanteringen av ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte prövningstillstånd.

21 september 2021: Cementa skickar in ansökan om tillfälligt, ”akut” tillstånd till regeringen. Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden. Ett treårigt tillstånd skulle ge en flexibilitet, undvika en akut vattensituation och ge rimliga förutsättningar för att få kommande tillstånd på plats.

18 november 2021: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd fram till 31 december 2022, det vill säga drygt ett år. Detta sätter stor press på alla inblandade parter vad gäller hantering av kommande tillståndsansökan.

18 april 2022: Cementa skickar in ny ansökan på fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansökan om cirka 30 år är påbörjad.

Visa faktaruta

Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.

Därmed är det nu angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott, skriver bolaget i ett pressmeddelande. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande.

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre, enligt bolaget.

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats. Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Ett långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, där HeidelbergCement har en fast målbild om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Nu pågår ett intensivt arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS (carbon capture and storage) som inom kort startas.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan