Nuveen siktar in sig på nya segment i Sverige

Den amerikanska jätten Nuveen, som är världens femte största fondaktör inom fastigheter, ändrar investeringskriterierna för Sverige och Europa. Nu finns ytterligare ett antal fastighetssegment med på köpradarn.

Världens största fondaktörer inom fastigheter:

  1. The Blackstone Group
  2.  Brookfield Asset Management
  3. PGIM (fd Prudential)
  4. Hines
  5.  Nuveen
  6. CBRE Global Investors
  7. UBS Asset Management
  8. Prologis
  9. AXA Investment Managers
  10. J.P. Morgan Asset Management

Källa: Inrev 2018 (sorterat efter fastighetsvärde under förvaltning)

Visa faktaruta

Nuveen har sedan 2014 en stadsstrategi för sina fastighetsinvesteringar istället för att peka ut intressanta regioner/länder. Analysen då resulterade i att ett 40-tal städer bedömdes som intressanta för fastighetsinvesteringar, varav fem i Norden: Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors.

– Vi analyserade ett stort antal parametrar i det arbete, allt från tekniks mognadsgrad och turism till befolkningstillväxt, ungdomspopulation och etableringsgrad för huvudkontor, säger Johan Åström, som är ansvarig för Nuveen i Norden och som har sitt kontor på Kungsgatan i Stockholm.

I Norden äger Nuveen numera ett relativt litet fastighetsbestånd, sett till antalet fastigheter. Det handlar om tre fastigheter, men välkända och framgångsrika sådana – och samtliga inom segmentet handelsfastigheter. I Helsingfors är bolaget hälftenägare till stora centrala Kamppi (tyska Allianz är den andra hälftenägaren). I Sverige finns helägda Tuna Park i Eskilstuna och Nova i Lund. Totalt handlar det om cirka 80.000 kvm.

Tidigare har Nuveen i Sverige följt marknaderna för retail-, kontors- och logistikfastigheter (då för fler orter). Nu är ytterligare fastighetssegment aktuella för investeringar.
– Vi kan numera även köpa bostäder, hotell, samhällsfastigheter, studentbostäder och blandfastigheter, säger Johan Åström till Fastighetsvärlden.

Nuveen har köpmandat för 6 miljarder kronor, via olika fonder.

– Hur mycket som kommer att placeras i Sverige kommer utvisas av var vi hittar bäst möjligheter.

Nuveen gillar två saker, att investera i JV:n och att forska kring framtiden. Nyligen berättade Nuveen att man investerar 600 miljoner euro i studentbostäder och man gör det tillsammans med bolaget Value One. Duon har köpt ett färdigutvecklat projekt i Wien och ska uppföra två egna i Lissabon och Porto de kommande åren.

Johan Åström berättar att Nuveen under de senaste åren granskat marknaderna för colivning och att det är aktuellt även i Sverige.

– Vi för dialog med ett antal operatörer som ännu inte finns i Sverige men som finns på andra platser i Europa och i Asien. Det är ett väldigt intressant segment, och vi testar mycket kring hur man minskar sin privata yta men kan dela större köks- och förvaringsytor och diverse service. Det gäller att hitta rätt koncept som passar för Sverige och Norden. Det finns mängder med tekniska utmaningar och vi använder mycket forskning för att hitta rätt, säger Johan Åström.

– Yngre kosmopoliter tänker annorlunda. Det gäller att följa med.

När det gäller bostäder är Nuveen främst intresserat av att köpa bostäder, både på begagnatmarknaden och inom nyproduktion, men då projekt som hela tiden varit planerade för just för hyresrätter, inte försöka göra om ett misslyckat bostadsprojekt till hyresrätter. Kalkylen ser ofta annorlunda ut, konstaterar Johan Åström. Även inom bostäder är bolaget öppet för JV:n.

Nuveen är i flera andra länder ägare till samhällsfastigheter, men ännu inte i Sverige. I framtiden kan det dock bli ändring på det.

– Det krävs dock att det handlar om relativt stora objekt. Vi kan inte köpa ett mindre äldreboende. Det handlar snarare om större skolor, universitet eller inom rättsväsendet.

För att utveckla befintliga investeringar och implementera mandatförändringen i Norden genomförs samtidigt ett antal nya rekryteringar till den nordiska organisationen. Anna Forsberg anställs som senior leasing manager i Finland och Niklas Lahtinen har anställts som analytiker i Sverige. Samtidigt utökar Nuveen den svenska organisationen med ytterligare en tjänst för uthyrning och utveckling av nuvarande fastighetsportfölj.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

UKÄ och Fazer hyr 3.200 kvm i Skanskas Sthlm 04

Se flera bilder på Skanskas nya kontorshus som byggs lite i det dolda bredvid det nya landmärket.

Wework och fastighetsägare delar på intäkter

Jätten intar även Norge. Har där valt en annan modell än i Sverige.

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Tillbaka till förstasidan