Nu tar Kungsleden smällen

Annons

Negativa skattedomar leder till reserveringar. Kungsleden mottog igår domar från förvaltningsrätten avseende skattemål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten ansåg att två av Kungsledens svenska bolag har varit part i en transaktion under 2006 som civilrättsligt genomförts av Kungsledens dotterbolag i Nederländerna. Därmed anser förvaltningsrätten att den kapitalvinst som uppstod med anledning av transaktionen är skattepliktig i Sverige.

Efter en analys av de domar som kom från Förvaltningsrätten under tisdagen så har bolaget beslutat att överklaga till kammarrätten. Kungsleden bedömer inte att slutligt utfall i kommande instanser blir negativt och gör därför inte någon reservering för den aktuella processen.

Den beräknade resultateffekten vid ett eventuellt negativt slutligt utfall i processerna beräknas uppgå till 1 360 mkr och innebära en likviditetseffekt om 1 325 mkr.

Däremot kommer Kungsleden att reservera 1640 mkr i bokslutet för Q2 avseende de domar som i våras kom från Kammarrätten. Bolaget har ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för samtliga erhållna domar. Bakgrunden är att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall bedöms överstiga 50 procent. Generellt är det få ansökningar om prövningstillstånd som beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen, och om prövningstillstånd inte beviljas kommer de erhållna domarna att vinna laga kraft.

Likviditetsbelastningen vid negativ utgång bedöms för alla dessa mål sammanlagt uppgå till 1 475 mkr.  Huvuddelen av skattekravet inbetalades i maj och resterande belopp bedöms behöva betalas under de närmaste månaderna. Skatteinbetalningarna finansieras genom att Kungsleden utnyttjar delar av den likviditetsreserv som byggts upp för skatteriskerna, bestående av kassa och outnyttjade krediter. Denna likviditetsberedskap uppgick per 31 mars 2014 till 2 940 mkr.

Den aktuella reserveringen påverkar utöver årets resultat även Kungsledens finansiella ställning och nyckeltal. Eftersom bokslut för det andra kvartalet ännu inte avgivits, redovisas nedan effekterna pro forma på ställningen per den 31 mars.

Efter reserveringen minskar det egna kapitalet per 31 mars pro forma, inklusive effekterna av offentliggjorda fastighetsaffärer, till 7 000 mkr, samtidigt som räntebärande skulder ökar till 12 916 mkr, innebärande en soliditet om 32,0 (37,3) procent och en belåningsgrad om 61,6 procent (57,2).

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-11

Fler Nyheter från förstasidan

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fem svenska fastighetsbolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

Tillbaka till förstasidan