Oscar Engelbert. Bild: Fastighetsvärlden

Nu inleds rättegången mellan Oscar och staden

Nu inleds rättegången där Oscar Properties stämt Stockholms Stad kring projektet Gasklockan. Beloppet OP kräver är hela 483,7 miljoner kronor plus ränta. Vd Oscar Engelbert ska höras under tisdagen. Totalt har 20 vittnen kallats.

Rättegången ska pågå vid Stockholms tingsrätt i fem dagar, 19, 20, 21, 26 och 27 september. Eftersom det är ett stort mål kan dom förväntas meddelas först flera veckor senare, kanske så sent som i november.

Det Oscar Properties kräver är 483.718.000 kronor jämte ränta, alltså totalt en bit över en halv miljard kronor.

Beloppet grundar sig i 182 miljoner kronor för tagna kostnader för projektet och 300 miljoner kronor för utebliven vinst.

När det gäller det sistnämnda kan Fastighetsvärlden berätta så har Oscar Properties sänkt sitt krav och istället räknat utifrån Stockholms stads beräkningar. Ursprungligen så var det kravet mycket högre, så högt att totalbeloppet landade då strax över 1 miljard kronor.

Staden å sin sida menar att OP inte hade någon grund för att inte fullgöra sin förpliktelse – det vill säga att betala köpeskillingen och tillträda fastigheten, enligt den deadline som fanns.

Det var i början av september 2020 som Oscar Properties, via AG Advokat, lämnade in en stämningsansökan mot Stockholms stad.

Parterna har varit oense kring huruvida saneringen har gått till på rätt sätt efter att Oscar Properties förlorade byggrätten efter att bolaget inte betalt för den i tid (nu är det Obos som ska bygga istället).

Sedan Stadens Exploateringskontor hävde avtalet med OP, med motivering att berget var fritt från föroreningar varför OP var skyldigt tillträda fastigheten, har Stadens Miljöavdelning gjort flera nya undersökningar av berget. Alla dessa utredningar har visat att de kvarstående föroreningarna i berget är betydande och arbetena med att ta bort berget inte kan påbörjas enligt villkor i detaljplanen som anger att inga arbeten får påbörjas innan berget är renat. Det framgår av de utredningar som staden gjort och som tingsrätten tagit del av.
Oscars planerade Gasklocka till höger. Illustration: Herzhog & de Meuron.

Engelbert, bolagets vd och storägare, sa följande i samband med att stämningsansökan lämnades in:

– Oscar Properties accepterade inte dessa ändrade villkor och Stockholms stad hävde då, utan giltigt skäl, köpet av marken för projektet Gasklockan. Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har det sedan stämningsansökan lämnades in förts samtal mellan Stockholms stad (exploateringskontoret) och Oscar Properties för att försöka hitta en lösning. Det har man inte lyckats med, och nu blir det alltså upp till tingsrätten att fälla ett avgörande.

Ett 20-tal vittnen är kallade till att medverka under rättegången, bland annat ett stort flertal miljökonsulter från OP:s sida. Kallade till Stockholms tingsrätt är även bland annat Staffan Lorentz (projektchef Norra Djurgårdsstaden, 90 minuter), Johan Castwall (chef exploateringskontoret, 30–40 min) och Sara Lundén (chef stora projekt, 30–40 min) samt profiler som Johan Claesson, Mats Gabrielsson och Niklas Haglund 

Första dagen inleds med sakframställning och det beräknas fortsätta till lunchtid tisdag. När sakframställan är klar blir Oscar Engelbert först upp för förhör.

AG Advokat företräder Oscar Properties i ärendet.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Ingår avtal om högt kontorshus på halvö

46.000 kvm kontor planeras av Alecta och Elof Hansson.

Ikea tar över efter Skanska

Hyreskontrakt om nästan 8.000 kvm kontor.

Miljardsatsning längs E4:an

Resenärer till Arlanda får något nytt att titta på.

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Bildextra: Vill bygga stort kongresscenter

FV berättar om ny miljardsatsning. Se flera bilder och illustrationer.

DNB på väg att ta över hälften av Oscars fastigheter

Fastigheter värderade till 3 miljarder kan omfattas av åtgärden. FV berättar vem som fått i uppdrag att sälja.

Tillbaka till förstasidan