Oscar Engelbert. Bild: Fastighetsvärlden

Nu inleds rättegången mellan Oscar och staden

Nu inleds rättegången där Oscar Properties stämt Stockholms Stad kring projektet Gasklockan. Beloppet OP kräver är hela 483,7 miljoner kronor plus ränta. Vd Oscar Engelbert ska höras under tisdagen. Totalt har 20 vittnen kallats.

Annons

Rättegången ska pågå vid Stockholms tingsrätt i fem dagar, 19, 20, 21, 26 och 27 september. Eftersom det är ett stort mål kan dom förväntas meddelas först flera veckor senare, kanske så sent som i november.

Det Oscar Properties kräver är 483.718.000 kronor jämte ränta, alltså totalt en bit över en halv miljard kronor.

Beloppet grundar sig i 182 miljoner kronor för tagna kostnader för projektet och 300 miljoner kronor för utebliven vinst.

När det gäller det sistnämnda kan Fastighetsvärlden berätta så har Oscar Properties sänkt sitt krav och istället räknat utifrån Stockholms stads beräkningar. Ursprungligen så var det kravet mycket högre, så högt att totalbeloppet landade då strax över 1 miljard kronor.

Staden å sin sida menar att OP inte hade någon grund för att inte fullgöra sin förpliktelse – det vill säga att betala köpeskillingen och tillträda fastigheten, enligt den deadline som fanns.

Det var i början av september 2020 som Oscar Properties, via AG Advokat, lämnade in en stämningsansökan mot Stockholms stad.

Parterna har varit oense kring huruvida saneringen har gått till på rätt sätt efter att Oscar Properties förlorade byggrätten efter att bolaget inte betalt för den i tid (nu är det Obos som ska bygga istället).

Sedan Stadens Exploateringskontor hävde avtalet med OP, med motivering att berget var fritt från föroreningar varför OP var skyldigt tillträda fastigheten, har Stadens Miljöavdelning gjort flera nya undersökningar av berget. Alla dessa utredningar har visat att de kvarstående föroreningarna i berget är betydande och arbetena med att ta bort berget inte kan påbörjas enligt villkor i detaljplanen som anger att inga arbeten får påbörjas innan berget är renat. Det framgår av de utredningar som staden gjort och som tingsrätten tagit del av.
Oscars planerade Gasklocka till höger. Illustration: Herzhog & de Meuron.

Engelbert, bolagets vd och storägare, sa följande i samband med att stämningsansökan lämnades in:

– Oscar Properties accepterade inte dessa ändrade villkor och Stockholms stad hävde då, utan giltigt skäl, köpet av marken för projektet Gasklockan. Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har det sedan stämningsansökan lämnades in förts samtal mellan Stockholms stad (exploateringskontoret) och Oscar Properties för att försöka hitta en lösning. Det har man inte lyckats med, och nu blir det alltså upp till tingsrätten att fälla ett avgörande.

Ett 20-tal vittnen är kallade till att medverka under rättegången, bland annat ett stort flertal miljökonsulter från OP:s sida. Kallade till Stockholms tingsrätt är även bland annat Staffan Lorentz (projektchef Norra Djurgårdsstaden, 90 minuter), Johan Castwall (chef exploateringskontoret, 30–40 min) och Sara Lundén (chef stora projekt, 30–40 min) samt profiler som Johan Claesson, Mats Gabrielsson och Niklas Haglund 

Första dagen inleds med sakframställning och det beräknas fortsätta till lunchtid tisdag. När sakframställan är klar blir Oscar Engelbert först upp för förhör.

AG Advokat företräder Oscar Properties i ärendet.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan