NREP reser 9 miljarder kronor till ny perpetuell fond

NREP har gjort en första stängning i nya fonden NREP Income+, som fokuserar på långsiktiga investeringar i bostäder, samhällsfastigheter och logistik. Fonden blir den största i sitt slag i Norden med 9 miljarder kronor i första stängningen, varav två tredjedelar av kapitalet redan är investerat.

NREP har länge fokuserat på att investera i fastigheter som möter megatrender så som urbanisering, e-handel och demografiska förändringar. Samhällsutmaningar som leder till att behovet av bostäder för medelinkomsttagare, moderna logistikanläggningar och samhällsfastigheter är fortsatt stort i samtliga nordiska länder. Dessa tre fastighetssegment står även i fokus för NREPs nya fond ’NREP Income+’, en fond som inte har ett slutdatum utan lever vidare över tid och speglar bolagets långsiktiga investeringsperspektiv, samtidigt som den möjliggör investeringar i projekt med lägre riskprofil.

– Vår målsättning om att göra tillvaron bättre för alla våra intressenter är glasklar här. Med stort förtroende från våra investerare kan vi bidra till att lösa problem genom fastigheter som nordiska invånare och samhällen verkligen behöver. Vi reser kapital till fonden baserat på de möjligheter vi ser och efterfrågan på våra fastighetslösningar har inneburit att vi redan investerat 6 av de 9 miljarder kronor som rests till fonden. Att fonden saknar slutdatum är viktigt för oss då vi har ett långsiktigt engagemang i våra investeringar, säger Stefan Wallander, VD för NREP i Sverige.

Investeringar som gjorts genom fonden inkluderar ett äldreboende för 90 boende som ska certifieras med miljöstandarden LEED Gold i Täby, samt ett äldreboende i Upplands Väsby med 40 lägenheter och en förskola på bottenplan med plats för uppemot 100 barn. Fondens hittills största investering är en 84 800 kvadratmeter stor, toppmodern och automatiserad logistikanläggning i Osloregionen med ett 20-årigt hyresavtal med Coop.

NREPs strategi för underinvesterade segment har attraherat långsiktigt kapital under pandemin. Den första stängningen på 9 miljarder kronor (€900m) gör fonden till den största core-plusfonden i Norden, men kapital kommer att fortsätta resas löpande vilket gör att fondens storlek kommer öka över tid. Bland investerarna finns NREPs minoritetsägare Novo Holdings, som är helägt av en av världens största välgörenhetsstiftelser Novo Nordisk Foundation. Även holländska Bouwinvest har klivit in i fonden tillsammans med andra institutionella investerare.

– NREP är en partner vi har känt i många år. De har en stark närvaro och en dokumenterad och utmärkt historik i de marknader vi vill investera i. Dessutom är NREP en likasinnad partner med en tydlig hållbarhetsagenda och långsiktigt fokus. Det passar vår inställning till ’verkligt värde för livet’: våra fastighetsinvesteringar ska bidra till hållbara, beboeliga och tillgängliga stadsmiljöer som samtidigt förbättrar pensionsvillkoren för våra sparare, säger Robert Koot, Director for European Investments, Bouwinvest.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan