Andreas Nelvig.

NP3 passerar 10 miljarder

NP3 redovisar ett fastighetsvärde om nästan 9,0 miljarder kronor. Och väntar på tillträde för fastigheter för 1,3 miljarder. Därmed kommer vd Andreas Nelvig och hans kollegor inom kort leda ett bolag med fastigheter värda över 10 miljarder kronor.

Norrlandsspecialisten NP3 fastigheter, som via två köp även blivit ägare till tiotals fastigheter i Svealand och Götaland, har redovisat siffrorna för tredje kvartalet.

Här siffrorna för perioden januari till och med september:

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 595 mkr (497).
  • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 413 mkr (353).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 262 mkr (236), motsvarade 4,51 kr/stamaktie (4,35).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 110 mkr (173).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 309 mkr (332) vilket motsvarar 5,32 kr/stamaktie (6,12).
Vd Andreas Nelvig kommenterar:

”Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent i kvartalet jämfört med i fjol. Ökningen medför att förvaltningsresultatet för första gången uppgick till drygt 100 miljoner kronor för ett kvartal.”

Nelvig fortsätter:

”Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under 2018 vilket medfört ett ökat antal hyresgäster och fastigheter i fler orter. Min bedömning är att detta är till gagn för våra investerare och finansiärer och att vi har minskat både den operativa och finansiella risken i bolaget. Tillväxten har kunnat ske med en fortsatt bibehållen belåningsgrad kring 61 procent och en skuldkvot på cirka 10 gånger. En bidragande del i tillväxten är våra lokala organisationer som möjliggör att vi kan tillvarata affärsmöjligheter som annars skulle gå oss förbi om vi inte var närvarande på orten. Vi har lyckats behålla den genomsnittliga hyresavtalstiden på 4,1 år från ingången av året även om de förvärvade fastigheterna under året haft en lägre durationstid.”

Fastighetsvärdet summerar till 8.972 miljoner. Efter periodens utgång har ytterligare tillträden skett om cirka 1,3 miljarder. Fastigheter som inte ligger i norra Sverige uppgår till ett värde om cirka 800 miljoner, alltså 8 procent av bolagets totala tillgångar. Dessa fastigheter har längre duration och har i stor utsträckning triple-net avtal.

Andreas Nelvig avslutar vd-ordet:

”Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer investera mer i vårt befintliga fastighetsbestånd. Detta beroende på ett ökat antal förvärv med högre vakans samt med den efterfrågan som vi ser i hyresmarknaden. Nästan alla uthyrningar kräver någon form av investering, jag ser det därför som positivt om vi kan öka investeringstakten. Det ger avkastning på våra investerade pengar samt att det tar fram de värden som finns i vår vakans.”

Fler Nyheter från förstasidan

Svenska Nyttobostäder tecknat köp för 11,8 mdr – mot börsen

FV berättar om de största ägarna.

Hyr ut 4.300 kvm nära Stockholms centralstation

Genomför ombyggnation om 8.000 kvm. Köptes som följd av ny strategi.

Kraftig förbättring i juli – men långt under det normala

Färsk hotellstatistik. Tuffare för huvudstaden.

Oscar säljer projektbolag – för endast 1 krona

Lånebördan lättar och bra kassaklirr kan komma framöver.

Lilla bolaget hyr ut till Zlatan

Öppnar sjätte padelenheten i landet. Blir största satsningen hittills.

Bakslag för stort CBD-projekt

FV berättar det senaste kring projektet som innehåller mer än 25.000 kvm lokaler.

Negativt beslut mot ett Oscar Properties i nöd

Hundratals miljoner på spel. Fastighetsvärlden avslöjar om det senaste kring det pressade bolaget. OP ändrar nu strategi.

Trio kan få bygga polishus om 25.000 kvm i Göteborg

Besegrat förslaget från jätten Vasakronan.

Genesta bygger ut och hyr ut

Går igång med stort projekt om 13.000 kvm i CBD-nära läge.

Efter misslyckad satsning – nu tar succékedja över

Tecknat kontrakt nära Stureplan efter att tidigare satsning inte lyft.

Arnhult om läget: ”Det lär få stora negativa effekter”

Blandad oro och optimism från vd:n och den tidigare stjärnanalytikern.

Värvar Monica Fallenius

Lämnar Atrium Ljungberg.

”Olika nyanser av nattsvart”

Nya siffror från Stockholms Handelskammare och SCB. Se listor.

65 procent av det beviljade hyresstödet går till NK

Lista över vilka fastighetsägare och hyresgäster som fått stöd hittills.

Tillbaka till förstasidan